20 Mayıs 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27233

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

             Karar Sayısı: 3183                                                                                            Karar Tarihi: 14/5/2009

             Kurul Başkanlığının 13/5/2009 tarihli yazısı ekinde gönderilen 8/5/2009 tarih ve BDDK.UYI.42-1-1/8622 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

             T. Garanti Bankası A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun Geçici 3 üncü maddesi ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi kapsamında “hızlı para transfer işlemlerine aracılık” konusunda faaliyet izni verilmesine

             karar verilmiştir.