19 Mayıs 2009 - SALI

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

22/6/1927 tarihli ve 5235 no.lu Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Resmî Gazete'nin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrasına Dair Yönetmelik'in 1 inci maddesi uyarınca

Resmî Gazete yayımlanmamaktadır.