8 Mayıs 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27222

GENELGE

          Başbakanlıktan:

             Konu : KEK Eşbaşkanlıkları

GENELGE

2009/8

             Ülkemizin bazı ülkelerle imzaladığı ticari, ekonomik ve sınai işbirliği anlaşmalarının öngörmüş olduğu ikili ticari ve ekonomik konuların en üst ve kapsamlı düzeyde ele alındığı bir platform olan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarının düzenlenmesinde uyulacak esaslar ile bu toplantılara başkanlık edecek Bakanlar 2006/24 sayılı Genelge ile belirlenmişti.

             Bakanlar Kurulunda gerçekleşen değişiklikler nedeniyle, Bakan düzeyinde yapılacak Karma Ekonomik Komisyon toplantılarına başkanlık edecek Bakanlar ekli listede yeniden belirlenmiştir.

             17 Ekim 2007 tarihli ve 26673 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 2007/26 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan