4 Mayıs 2009 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27218 (Mükerrer)

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu   : Kurullarda görev alacak

                           Hükümet Üyeleri.

GENELGE

2009/7

             Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararları ve genelgeler ile teşkil edilmiş olan kurul ve komisyonlarda, başkan veya üye olarak görev alacak Hükümet üyeleri ekte belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.

             Bu konularda yayımlanmış bulunan 2007/23, 2007/24 ve 2009/5 sayılı genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                      Başbakan

 

KURULLAR LİSTESİ

 

1- YÜKSEK PLANLAMA KURULU

 

Başkan                    Recep Tayyip Erdoğan                         Başbakan

 

Üyeler                     Ali Babacan (Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı), Cevdet Yılmaz (Devlet Bakanı), Maliye Bakanı, Bayındırlık ve İskan Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

(Başbakan'ın bulunmadığı toplantılarda Kurul'a Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Başkanlık edecektir.)

 

2- ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU

 

Başkan                    Recep Tayyip Erdoğan                         Başbakan

 

Üyeler                     Ali Babacan (Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı), Cevdet Yılmaz (Devlet Bakanı), Maliye Bakanı, Ulaştırma Bakanı

 

3- SAVUNMA SANAYİİ YÜKSEK KOORDİNASYON KURULU

 

Başkan                    Recep Tayyip Erdoğan                         Başbakan

 

Üyeler                     Ali Babacan (Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı), Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

4- KRİZ KOORDİNASYON KURULU

 

Başkan                    Cemil Çiçek                                                           Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

 

Üyeler                     Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliğinin eki (EK-B) tabloda yer alan krizin cinsine göre; Devlet Bakanı (Ekonomik işlerden sorumlu), Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Bayındırlık ve İskan Bakanı, Sağlık Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Çevre ve Orman Bakanı

 

5- DOĞAL AFETLER KOORDİNASYON KURULU

 

Başkan                    Bülent Arınç                                                          Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

 

Üyeler                    İçişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Bayındırlık ve İskan Bakanı, Sağlık Bakanı

 

6- EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU

 

Başkan                    Ali Babacan                                                           Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

 

Üyeler                    Mehmet Zafer Çağlayan (Devlet Bakanı), Cevdet Yılmaz (Devlet Bakanı),

                                Maliye Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

7- PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU

 

Başkan                    Cevdet Yılmaz                                       Devlet Bakanı

 

Üyeler                     Mehmet Zafer Çağlayan (Devlet Bakanı), Maliye Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

8- GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) YÜKSEK KURULU

 

Başkan                    Cevdet Yılmaz                                       Devlet Bakanı

 

Üyeler                    Bayındırlık ve İskan Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

9- TÜRKİYEDE SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE KAMUDA ETKİN YÖNETİMİN

GELİŞTİRİLMESİ KOMİSYONU

 

Başkan                    Ömer Dinçer                                          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

 

Üyeler                    Adalet Bakanı, Maliye Bakanı

 

Bakanlıklarını ilgilendiren konularda; Sağlık Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı