30 Nisan 2009 Tarihli ve 27215 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2009/14900     13 Kişinin Türk Vatandaşlığına Alınması, Türk Vatandaşlığına Alınan 16 Kişiye İlişkin Hükümlerin İptali ve 4 Kişi ile İlgili Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Ağaçlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Telsiz Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim-Öğretim Süresi ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği