29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27214

ATAMA KARARI

İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/10887

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu  Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Zühtü ARSLAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile  4652 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

                                                                                          28/4/2009

                                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                         Beşir ATALAY

                  Başbakan                                                      İçişleri Bakanı