29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27214

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                       28 Nisan 2009

   B.02.0.PPG.0.12-305-4581

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 29 Nisan 2009 tarihinde Çek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                      Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                             28 Nisan 2009

B.01.0.KKB.01-06-112-2009-268

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 28/4/2009 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4581 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Nisan 2009 tarihinde Çek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın  vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI