29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27214

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                       28 Nisan 2009

   B.02.0.PPG.0.12-305-4580

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 29 Nisan 2009 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                  Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                             28 Nisan 2009

B.01.0.KKB.01-06-111-2009-267

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 28/4/2009 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4580 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Nisan 2009 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI