29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27214

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                          T.C.

        CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        27 Nisan 2009

B.01.0.KKB.01-06/B-11-2009-262

BAŞBAKANLIĞA

             29-30 Nisan 2009 tarihlerinde Çek Cumhuriyeti’ne resmi ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal TOPTAN vekâlet edecektir.

             Gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI