28 Nisan 2009 Tarihli ve 27213 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/14819   Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatında Yer Alan Zirai Üretim İşletmesi, Personel ve Makine Eğitim Merkez Müdürlüğünün Adının Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2009/14830   İstanbul İli, Beykoz İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, “Ali Bahadır Deresi Dere Islahı” Alanı İçinde Kalmaları Nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2009/14846   Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sivil Havacılık Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2009/14847   Bazı İllerde Adları Yazılı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2009/14849   Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Diş Hekimliği Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2009/14863  Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Malî Mesuliyet Devlet Garantisi Hesabının Tasfiyesi Hakkında Karar

2009/14885   17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle İşyerleri Yıkılan veya Ağır Hasar Gören Hak Sahiplerine Verilmek Üzere Düzce İli, Fevzi Çakmak Mahallesinde İnşa Edilen 87 Adet İşyerinin, Düzce İl Özel İdaresine Bedelsiz Olarak Devredilmesi Hakkında Karar

2009/14886   Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Ait Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2009/14912   Brunei Sultanlığı (Brunei Darussalam) Vatandaşlarına, Ülkemize Yapacakları Turistik Amaçlı Seyahatlerinde Toplam Kalış (İkamet) Süresi 180 Gün İçerisinde 90 Günü Geçmemek Kaydıyla Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar

2009/14919   Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun Euronews SA Adlı Uluslararası Yayın Kuruluşuna Ortak Olmasına İlişkin Karar

2009/14930   Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurların Aylıklarına İlişkin 2/4/2004 Tarihli ve 2004/7356 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2009/14931   Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2009 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2009/14934   Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2009/14935   Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2009 Yılı Sulama ve Kurutma Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—     Milli Eğitim Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

2009/14875   Yeniden Yapılandırma Kurulunda Boş Bulunan Üyeliğe Ali BOĞA (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi)’nın Atanması Hakkında Karar

 

BAŞKA BİR GÖREVE ATANMAK ÜZERE GÖREVDEN ALMA KARARI

—     Başka Bir Göreve Atanmak Üzere Görevden Alma ile İlgili Karar

 

YÖNETMELİKLER

2009/14815   Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—   Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—   Namık Kemal Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   2009 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—   2009 Yılı Mart Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Teşvik Belgeleri Listesi