28 Nisan 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27213

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/14886

             Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ait boş kadrolarda ekli cetvellerde gösterildiği şekilde değişiklik yapılması; Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 4/3/2009 tarihli ve 11721 sayılı yazısı üzerine, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile 190 sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/3/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                       H. YAZICI                                   N. EKREN                                   M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

 

    M. BAŞESGİOĞLU                              K. TÜZMEN                               N. ÇUBUKÇU                                M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet  Bakanı

 

   M. S. YAZICIOĞLU                                E. BAĞIŞ                                  M. A. ŞAHİN                              M. V. GÖNÜL

        Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı                        Millî Savunma Bakanı

 

         B. ATALAY                                  A. BABACAN                            K. UNAKITAN                                H. ÇELİK

        İçişleri Bakanı                                Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı

 

          F. N. ÖZAK                                     R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                               M. M. EKER

Bayındırlık ve İskân Bakanı                     Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

                                           F. ÇELİK                         M. Z. ÇAĞLAYAN                          M. H. GÜLER

                            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                                 E. GÜNAY                              V. EROĞLU

                                                       Kültür ve Turizm Bakanı          Çevre ve Orman Bakanı

 

KURUMU     :   SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI   :   MERKEZ

CETVEL        :   4

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

 

                       MEVCUT KADRONUN                                                    YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK

 

SINIFI  UNVANI                                 DERECE       ADET               SINIFI      UNVANI                       DERECE            ADET

GİH      MÜFETTİŞ                                  1                60                  GİH          BAŞMÜFETTİŞ                  1                     60

                                                      TOPLAM              60                                                                      TOPLAM              60

 

KURUMU     :   SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI   :   TAŞRA

CETVEL        :   4

 

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

 

                             MEVCUT KADRONUN                                          YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK

 

SINIFI UNVANI                                             DERECE    ADET           SINIFI      UNVANI                           DERECE      ADET

GİH     SOSYAL GÜVENL.MER.MD                    1            700             GİH          MEMUR                                 9                900

GİH     SOSYAL GÜV. KONT MEM.                    5            500             GİH          VERİ HAZ. VE KON.İŞL.       9                800

GİH     SOSYAL GÜV. KONT MEM.                    6            500            

                                                        TOPLAM  1700                                                                                    TOPLAM        1700