28 Nisan 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27213

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/14885

             17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen depremler nedeniyle işyerleri yıkılan veya ağır hasar gören hak sahiplerine verilmek üzere Düzce İli, Fevzi Çakmak Mahallesinde inşa edilen ve ekli listede ada-parsel ve işyeri numaraları gösterilen 87 adet işyerinin, Düzce İl Özel İdaresine bedelsiz olarak devredilmesi; Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 13/2/2009 tarihli ve 1666 sayılı yazısı üzerine, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/3/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                       H. YAZICI                                   N. EKREN                                   M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

 

    M. BAŞESGİOĞLU                              K. TÜZMEN                               N. ÇUBUKÇU                                M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                  Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet  Bakanı

 

   M. S. YAZICIOĞLU                                E. BAĞIŞ                                  M. A. ŞAHİN                              M. V. GÖNÜL

        Devlet Bakanı                                  Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı                        Millî Savunma Bakanı

 

         B. ATALAY                                   A. BABACAN                            K. UNAKITAN                                H. ÇELİK

        İçişleri Bakanı                                 Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı

 

          F. N. ÖZAK                                     R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                               M. M. EKER

Bayındırlık ve İskân Bakanı                      Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı                  Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

                                           F. ÇELİK                         M. Z. ÇAĞLAYAN                          M. H. GÜLER

                             Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                                  E. GÜNAY                              V. EROĞLU

                                                        Kültür ve Turizm Bakanı          Çevre ve Orman Bakanı