28 Nisan 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27213

YÖNETMELİK

Namık Kemal Üniversitesinden:

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 24/5/2007 tarihli ve 26531 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Namık Kemal Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 9 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfları hariç, önlisans ve lisans eğitim-öğretim programları için düzenlenen yaz okulunda bir öğrenci, 12 krediyi aşmamak üzere ders alabilir. Tek ders alan öğrenciler için kredi sınırlaması olmaz.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/5/2007

26531