28 Nisan 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27213

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/14830

             İstanbul İli, Beykoz İlçesinde bulunan ve ekli listede pafta ve parsel numaraları gösterilen taşınmazların, “Ali Bahadır Deresi Dere Islahı” alanı içinde kalmaları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından acele kamulaştırılması; İçişleri Bakanlığının 26/2/2009 tarihli ve 46044 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/3/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                       H. YAZICI                                   N. EKREN                                   M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

 

    M. BAŞESGİOĞLU                              K. TÜZMEN                               N. ÇUBUKÇU                                M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet  Bakanı

 

   M. S. YAZICIOĞLU                            N. ÇUBUKÇU                              M. A. ŞAHİN                          M. Z. ÇAĞLAYAN

        Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı V.                            Adalet Bakanı                      Millî Savunma Bakanı V.

 

         B. ATALAY                                  A. BABACAN                            K. UNAKITAN                                H. ÇELİK

        İçişleri Bakanı                                Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı

 

          F. N. ÖZAK                                     R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                               M. M. EKER

Bayındırlık ve İskân Bakanı                     Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

                                           F. ÇELİK                         M. Z. ÇAĞLAYAN                          M. H. GÜLER

                            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                                 E. GÜNAY                              V. EROĞLU

                                                       Kültür ve Turizm Bakanı          Çevre ve Orman Bakanı

 

11/3/2009 TARİHLİ VE 2009/14830 SAYILI

KARARNAME EKİ

LİSTE

 

Sıra

İLÇESİ

MAHALLESİ

Pafta

Parsel

1

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

4

2

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

5

3

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

9

4

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

15

5

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

16

6

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

17

7

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

18

8

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

19

9

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

20

10

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

21

11

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

22

12

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

24

13

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

25

14

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

61

15

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

63

16

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

68

17

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

69

18

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

70

19

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

71

20

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

72

21

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

74

22

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

75

23

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

76

24

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

77

25

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

81

26

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

82

27

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

2

83

28

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

85

29

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

86

30

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

87

31

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

88

32

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

90

33

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

92

34

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

93

35

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

94

36

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

95

37

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

2

97

38

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

2

98

39

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

2

99

40

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

2

100

41

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

2

101

42

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

2

102

43

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

2

107

44

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

2

113

45

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

2

117

46

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

2

120

47

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

2

121

48

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

2

124

49

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

129

50

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

2

132

51

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

133

52

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

2

135

53

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

2

138

54

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

2

140

55

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

2

141

56

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

2

142

57

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

143

58

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

2

145

59

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

147

60

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

2

148

61

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

2

149

62

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

2

150

63

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

2

152

64

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

2

153

65

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

2

158

66

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

2

159

67

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

2

160

68

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

3

161

69

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

3

166

70

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

3

167

71

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

3

168

72

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

3

169

73

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

3

170

74

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

3

171

75

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

3

172

76

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

3

176

77

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

3

177

78

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

3

178

79

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

3

180

80

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

3

181

81

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

3

182

82

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

3

183

83

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

3

184

84

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

3

185

85

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

3

186

86

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

3

187

87

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

3

188

88

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

190

89

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

192

90

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

193

91

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

194

92

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

195

93

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

196

94

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

197

95

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

198

96

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

3

200

97

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

3

201

98

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

3

202

99

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

3

203

100

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

3

204

101

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

3

205

102

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

5

211

103

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

5

212

104

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

5

213

105

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

5

214

106

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

5

215

107

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

5

216

108

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

5

217

109

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

5

218

110

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

5

220

111

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

2

222

112

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

5

223

113

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

5

224

114

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

5

225

115

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

5

226

116

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

5

232

117

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

5

234

118

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

5

235

119

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

2

239

120

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

5

244

121

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

5

246

122

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

5

251

123

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

5

281

124

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

5

282

125

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

5

283

126

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

2

337

127

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

2

464

128

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

465

129

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

466

130

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

467

131

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

469

132

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

470

133

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

471

134

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

472

135

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

473

136

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

474

137

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

475

138

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

625

139

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

627

140

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

628

141

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

629

142

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

630

143

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

632

144

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

633

145

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

634

146

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

635

147

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

636

148

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

637

149

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

638

150

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

6

639

151

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

5

659

152

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

5

664

153

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

5

665

154

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

3

723

155

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

3

724

156

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

732

157

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

735

158

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

750

159

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

1

751

160

BEYKOZ

M.ŞEVKET PAŞA KÖYÜ

5

756

161

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

1

6

162

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

1

7

163

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

1

11

164

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

1

13

165

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

4

14

166

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

4

16

167

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

4

17

168

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

4

18

169

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

3

19

170

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

2

20

171

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

2

50

172

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

3

51

173

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

3

52

174

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

3

56

175

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

3

57

176

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

3

58

177

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

3

59

178

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

3

60

179

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

2

62

180

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

2

64

181

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

2

65

182

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

3

66

183

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

3

71

184

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

3

72

185

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

3

73

186

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

3

74

187

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

3

75

188

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

2

77

189

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

3

82

190

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

3

83

191

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

3

85

192

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

3

86

193

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

3

88

194

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

2

89

195

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

2

90

196

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

2

109

197

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

2

111

198

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

2

113

199

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

2

129

200

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

2

130

201

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

2

131

202

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

2

132

203

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

2

134

204

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

2

135

205

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

2

136

206

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

2

137

207

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

2

138

208

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

2

139

209

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

2

144

210

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

2

145

211

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

2

146

212

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

2

147

213

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

3

148

214

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

2

149

215

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

2

150

216

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

4

167

217

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

4

172

218

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

4

173

219

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

4

177

220

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

4

178

221

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

4

180

222

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

4

183

223

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

4

185

224

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

3

221

225

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

5

224

226

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

5

225

227

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

5

226

228

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

5

227

229

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

5

282

230

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

1

283

231

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

2

284

232

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

5

303

233

BEYKOZ

ALİ BAHADIR KÖYÜ

5

304

234

BEYKOZ

DERESEKİ KÖYÜ

4--5

216

235

BEYKOZ

DERESEKİ KÖYÜ

5

218

236

BEYKOZ

DERESEKİ KÖYÜ

5

219

237

BEYKOZ

PAŞAMANDIRA KÖYÜ

5

1

238

BEYKOZ

PAŞAMANDIRA KÖYÜ

1

15