28 Nisan 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27213

BAŞKA BİR GÖREVE ATANMAK ÜZERE GÖREVDEN ALMA KARARI

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/10867

             1 – Devlet Personel Başkanı Jale Ü. AYGÜL’ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +7000 ek göstergeli Devlet Personel Başkanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet TEKİNARSLAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

                                                                                          27/4/2009

                                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                      Murat BAŞESGİOĞLU

                  Başbakan                                                          Devlet Bakanı