28 Nisan 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27213

ATAMA KARARI

             Karar Sayısı : 2009/14875

             Yeniden Yapılandırma Kurulunda boş bulunan üyeliğe Ali Boğa (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi)’nın atanması; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 17/3/2009 tarihli ve 2164 sayılı yazısı üzerine, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/3/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                       H. YAZICI                                   N. EKREN                                   M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

 

    M. BAŞESGİOĞLU                              K. TÜZMEN                               N. ÇUBUKÇU                                M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet  Bakanı

 

   M. S. YAZICIOĞLU                        M. Z. ÇAĞLAYAN                           M. A. ŞAHİN                              M. V. GÖNÜL

        Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı V.                            Adalet Bakanı                        Millî Savunma Bakanı

 

         B. ATALAY                             M. S. YAZICIOĞLU                        K. UNAKITAN                                H. ÇELİK

        İçişleri Bakanı                              Dışişleri Bakanı V.                           Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı

 

          F. N. ÖZAK                                     R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                               M. M. EKER

Bayındırlık ve İskân Bakanı                     Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

                                       F. ÇELİK                         M. Z. ÇAĞLAYAN                              M. H. GÜLER

                        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                             E. GÜNAY                                  V. EROĞLU

                                                   Kültür ve Turizm Bakanı              Çevre ve Orman Bakanı