28 Nisan 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27213

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                           27 Nisan 2009

   B.02.0.PPG.0.12-305-4529

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 22/4/2009 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4429 sayılı yazımız.

                         b) 22/4/2009 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-110-2009-257 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 27 Nisan 2009 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in dönüşüne kadar Milli Eğitim Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK, program değişikliği nedeniyle Belçika’ya gidemeyeceğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                          Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                                 27 Nisan 2009

B.01.0.KKB.01-06/C-1-2009-266

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 22/4/2009 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4429 sayılı yazınız.

                         b) 22/4/2009 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-110-2009-257 sayılı yazımız.

                         c) 27/4/2009 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4529 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Nisan 2009 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in dönüşüne kadar Milli Eğitim Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in, program değişikliği nedeniyle Belçika’ya gidemeyeceği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılması uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI