28 Nisan 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27213

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/14919

             Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun Euronews SA adlı uluslararası yayın kuruluşuna ortak olmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 25/3/2009 tarihli ve 697 sayılı yazısı üzerine, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 37 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/4/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                       H. YAZICI                                   N. EKREN                                       M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

    M. BAŞESGİOĞLU                              K. TÜZMEN                               N. ÇUBUKÇU                                    M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                                  Devlet  Bakanı

 

   M. S. YAZICIOĞLU                                E. BAĞIŞ                                  M. A. ŞAHİN                                  M. V. GÖNÜL

        Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı                           Millî Savunma Bakanı

 

         B. ATALAY                                  A. BABACAN                            K. UNAKITAN                                    H. ÇELİK

        İçişleri Bakanı                                Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı                              Millî Eğitim Bakanı

 

          F. N. ÖZAK                                     R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                                  N. ÇUBUKÇU

Bayındırlık ve İskân Bakanı                     Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı             Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

 

                                           F. ÇELİK                         M. Z. ÇAĞLAYAN                      M. H. GÜLER

                            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                                 E. GÜNAY                          V. EROĞLU

                                                       Kültür ve Turizm Bakanı      Çevre ve Orman Bakanı

 

6/4/2009 TARİHLİ VE 2009/14919 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

             MADDE 1 – (1) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, uluslararası Türkçe yayıncılığın geliştirilmesi ve Türkiyenin Avrupa Birliğine üyelik sürecine katkı sağlamak amacıyla bir uluslararası yayın kuruluşu olan Euronews SA adlı ortaklığa sınırlı sorumlu ortak olarak katılabilir.

             (2) Ortaklık ana sözleşmesi çerçevesinde doğrudan ya da dolaylı olarak Kurumun etkinliğini artırabilecek unsurlar dikkate alınarak, %16 oranını geçmemek üzere Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun ortaklık payı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.