28 Nisan 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27213

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/14819

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığının doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında yer alan Zirai Üretim İşletmesi, Personel ve Makine Eğitim Merkez Müdürlüğünün adının Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak değiştirilmesi; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan adı geçen Bakanlığın 3/2/2009 tarihli ve 69 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/3/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                       H. YAZICI                            M. S. YAZICIOĞLU                           M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.                   Devlet Bakanı

 

    M. BAŞESGİOĞLU                              K. TÜZMEN                               N. ÇUBUKÇU                                M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet  Bakanı

 

   M. S. YAZICIOĞLU                                E. BAĞIŞ                                  M. A. ŞAHİN                                  F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı                      Millî Savunma Bakanı V.

 

         B. ATALAY                                  A. BABACAN                            K. UNAKITAN                                H. ÇELİK

        İçişleri Bakanı                                Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı

 

          F. N. ÖZAK                                     R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                               M. M. EKER

Bayındırlık ve İskân Bakanı                     Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

                                       F. ÇELİK                             M. Z. ÇAĞLAYAN                          M. H. GÜLER

                        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                             E. GÜNAY                                  V. EROĞLU

                                                   Kültür ve Turizm Bakanı              Çevre ve Orman Bakanı