27 Nisan 2009 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27212

ATAMA KARARLARI

             Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2009/10865

             1 – Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan 5 inci derece kadrolu ve +1300 ek göstergeli Planlama Uzmanlıklarına, Planlama Uzman Yardımcıları Duygu TANRIKULU, Betül BALCI, Açelya ŞAHİN ve Simay ERDOĞAN’ın atanmaları, 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 33 üncü maddesi ve 657 sayılı Kanunun 36/A-11 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

26/4/2009

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Nazım EKREN

                  Başbakan                         Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/10866

             1 – Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Sadık TURAL’ın görevinden alınması, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

26/4/2009

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Mehmet AYDIN

                  Başbakan                                            Devlet Bakanı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/10868

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Yunus AKGÜL’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

26/4/2009

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                        Murat BAŞESGİOĞLU

                  Başbakan                                            Devlet Bakanı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/10833

             1 – Dış Ticaret Müsteşarlığında açık bulunan 1’inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli İhracat Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Ziya ALTUNYALDIZ’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un değişik 76’ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

25/4/2009

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Kürşad TÜZMEN

                  Başbakan                                            Devlet Bakanı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/10870

             1 – Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı’nda açık bulunan,

             5’inci derece kadrolu ve +1300 ek göstergeli Hazine Kontrolörlüğüne, Stajyer Hazine Kontrolörü Mehmet BALCI’nın,

             6’ncı derece kadrolu ve +1150 ek göstergeli Hazine Kontrolörlüklerine, Stajyer Hazine Kontrolörleri Ahmet TUTAL, Akif Bülent BOYACIOĞLU, Mustafa GÜL ve Bilgehan GÖKMEN’in atanmaları,       

             657 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesinin (A) bendinin 11’inci fıkrası, 45 ve 76’ncı maddeleri ile 4059 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinin (a) bendi uyarınca uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

26/4/2009

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                            Devlet Bakanı

—— • ——

             Dışişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/10871

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Personel Dairesi Başkanlığına, Abdurrahman BİLGİǒin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

25/4/2009

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Ali BABACAN

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/10876

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Baş Hesap Uzmanlığına, Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Yusuf TIPIR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

26/4/2009

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Kemal UNAKITAN

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/10877

             1 – Açık bulunan 6 ncı derece kadrolu Maliye Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Maliye Müfettiş Yardımcıları Hüseyin AZİLİ, Halis KOÇAK, Mustafa Burak KESKİN ile Ferit TAŞ’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 inci ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

26/4/2009

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Kemal UNAKITAN

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/10878

             1 – Açık bulunan 1’inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Kilis İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, Mehmet PEKER’in atanması 657 sayılı Kanunun 71 ve 76’ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

26/4/2009

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                       Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK

                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/10879

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Mehmet ŞAHKULUBEY’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

26/4/2009

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Faruk Nafız ÖZAK

                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/10880

             1 – İller Bankası Genel Müdürlüğünde;

             Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli Ankara 7 nci Bölge Müdürlüğüne Trabzon 17 nci Bölge Müdürü Ensar AKTAŞ’ın,

             Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli Trabzon 17 nci Bölge Müdürlüğüne Elazığ 12 nci Bölge Müdürü Şükrü AYGAR’ın

             Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli Elazığ 12 nci Bölge Müdürlüğüne Selahattin ÖZSOY’un

             atanmaları 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

26/4/2009

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Faruk Nafız ÖZAK

                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/10886

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Arif KORKMAZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

26/4/2009

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Faruk Nafız ÖZAK

                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/10881

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Baş İş Müfettişliklerine, İş Müfettişleri Ahmet IŞIK, Ali YAVUZ, Ali YAZAR, Cemil ÇOLAKOĞLU, Fikri TURHAN, İbrahim ETRAL, İsrafil GÜLER, Mehmet KURİL, Menderes GÖNEN, Mürüvvet YAKUPOĞLU, Ömer YAŞAR, Rıza GÜLSOY, Suat ALTAN, Veyis TOKEL ve Veysal GÜL’ün atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

26/4/2009

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/10882

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Baş İş Müfettişliğine Özer ÖZCAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

26/4/2009

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/10883

             1 – Elazığ Bölge Müdürü Ali UYAR’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Elazığ Bölge Müdürlüğüne Hüseyin AŞÇI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

26/4/2009

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/10884

             1 – Mardin İl Sanayi ve Ticaret Müdürü Musa ÖZTÜRK’ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması; 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

26/4/2009

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Zafer ÇAĞLAYAN

                  Başbakan                                    Sanayi ve Ticaret Bakanı