27 Nisan 2009 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27212

ATAMA KARARI

             Karar Sayısı : 2009/14923

             Atina Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Mehmet Kadri Şander Gürbüz’ün Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanması; Dışişleri Bakanlığının 30/3/2009 tarihli ve 2428 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/4/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                   Başbakan

                  C. ÇİÇEK                              H. YAZICI                              N. EKREN                         M. AYDIN

      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bakanı

          M. BAŞESGİOĞLU                    K. TÜZMEN                        N. ÇUBUKÇU                     M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

         M. S. YAZICIOĞLU                      E. BAĞIŞ                            M. A. ŞAHİN                    M. V. GÖNÜL

               Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                         Adalet Bakanı               Millî Savunma Bakanı

                B. ATALAY                         A. BABACAN                      K. UNAKITAN                      H. ÇELİK

               İçişleri Bakanı                        Dışişleri Bakanı                        Maliye Bakanı                Millî Eğitim Bakanı

                F. N. ÖZAK                            R. AKDAĞ                          B. YILDIRIM                    N. ÇUBUKÇU

    Bayındırlık ve İskân Bakanı               Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı       Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

                          F. ÇELİK                               M. Z. ÇAĞLAYAN                           M. H. GÜLER

           Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                 E. GÜNAY                                                V. EROĞLU

                                       Kültür ve Turizm Bakanı                            Çevre ve Orman Bakanı