27 Nisan 2009 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27212

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                       22 Nisan 2009

   B.02.0.PPG.0.12-305-4429

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 27 Nisan 2009 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in dönüşüne kadar Milli Eğitim Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                                  Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                             22 Nisan 2009

B.01.0.KKB.01-06-110-2009-257

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ: 22/4/2009 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4429 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Nisan 2009 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in dönüşüne kadar Milli Eğitim Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI