27 Nisan 2009 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27212

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/14944

             Sinan Çetin Vakfı tarafından İstanbul İlinde Plato Meslek Yüksekokulu kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 20/4/2009 tarihli ve 12454 sayılı yazısı üzerine, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/4/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

               Başbakan

              C. ÇİÇEK                                  H. YAZICI                            M. ŞİMŞEK                            M. AYDIN

  Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.             Devlet Bakanı

      M. BAŞESGİOĞLU                      K. UNAKITAN                      N. ÇUBUKÇU                         M. ŞİMŞEK

           Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı V.                       Devlet Bakanı                         Devlet  Bakanı

          N. ÇUBUKÇU                       M. BAŞESGİOĞLU                   M. A. ŞAHİN                        M. V. GÖNÜL

         Devlet Bakanı V.                         Devlet Bakanı V.                       Adalet Bakanı                   Millî Savunma Bakanı

            B. ATALAY                               B. ATALAY                        K. UNAKITAN                          H. ÇELİK

           İçişleri Bakanı                          Dışişleri Bakanı V.                     Maliye Bakanı                    Millî Eğitim Bakanı

            F. N. ÖZAK                                 H. ÇELİK                            B. YILDIRIM                         M. M. EKER

Bayındırlık ve İskân Bakanı                 Sağlık Bakanı V.                     Ulaştırma Bakanı            Tarım ve Köyişleri Bakanı

                              F. ÇELİK                           M. Z. ÇAĞLAYAN                                   M. H. GÜLER

               Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                         E. GÜNAY                                            V. EROĞLU

                                              Kültür ve Turizm Bakanı                         Çevre ve Orman Bakanı