26 Nisan 2009 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27211

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – (1) 23/5/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğinin EK II’ sinde yer alan 419 numaralı satır EK 1 (a)’daki şekilde değiştirilmiş, 1182 ve 382 referans numaralı satırlar yürürlükten kaldırılmış, 1233 referans numaralı satırdan sonra gelmek üzere EK I  (b)’de yer alan satırlar eklenmiş ve 663 referans numaralı satır EK I (c)’deki şekilde değiştirilmiştir.

             (2) 1136 numaralı satır EK I (ç)’deki şekilde değiştirilmiştir.

             (3) 1329 - 1369 arası satırlar EK I  (d)’deki şekilde eklenmiştir.

             MADDE 2 – (1) Aynı Yönetmeliğin EK III Kısım 1’inde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır;

             a) EK II (a)’deki tabloda yer alan 98-102 arası referans numaralı satırlar eklenmiştir.

             b) EK II (b)’deki tabloda yer alan 103-184 arası referans numaralı satırlar eklenmiştir.

             c) 55 referans numaralı satır yürürlükten kaldırılmıştır.

             ç) 68 referans numaralı satır yürürlükten kaldırılmıştır.

             d) 10 referans numaralı satır yürürlükten kaldırılmıştır.

             e) 14 referans numaralı satırın c sütunundaki (a) maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             f) 8 ve 9 referans numaralı satırlar EK II (c)’deki şekilde değiştirilmiştir.

             g) 45, 72, 73, 88 ve 89 referans numaralı satırlar EK II (ç)’deki şekilde değiştirilmiştir.

             h) 26-43 arası ve 47 ve 56 referans numaralı satırlarda f sütunundaki ifadelerin altına aşağıdaki ifade eklenmiştir;

             “%0,1 ile %0,15 arasında florid içeren diş macunlarının çocukların kullanımına uygun olmadığı (“Yetişkinler içindir”v.b.) belirtilmedikçe, ‘6 yaş ve daha küçük çocuklarda: yutmayı önlemek amacıyla fırçanın üzerine nohut büyüklüğünde sürülmelidir. Diğer yollardan florid alınması durumunda bir diş hekimine veya doktora danışınız.’ şeklinde etiketleme yapılması zorunludur.”

             (2) Aynı Yönetmeliğin EK III Kısım 2’sinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır;

             a) 1, 2, 8, 13, 15, 30, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53 ve 54 referans numaralı satırlar yürürlükten kaldırılmıştır.

             b) 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56 ve 58 referans numaralı satırların g sütunundaki ‘31.12.2007’ tarihi ‘31.12.2009’ olarak değiştirilmiştir. 

             c) 57, 59 ve 60 referans numaralı satırların g sütunundaki ‘31.12.2007’ tarihi ‘14.10.2009’ olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – (1) Aynı Yönetmeliğin EK IV Kısım 1’inde yer alan 45425 boyar madde yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 4 – (1) Aynı Yönetmeliğin EK VI Kısım 1’inde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır;

             a) b sütununda yer alan ‘(*)’ sembolü 1, 2, 4, 7, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 42 ve 47 referans numaralı satırlar için yürürlükten kaldırılmıştır.

             b) b sütununda yer alan ‘(*)’ sembolü 5 ve 43 referans numaralı satırlar için eklenmiştir.

             c) 1 referans numaralı satır EK III (a)’daki şekilde değiştirilmiştir.

             ç) 8 referans numaralı satır EK III (b)’deki şekilde değiştirilmiştir.

             d) 10 ve 36 referans numaralı satırlar yürürlükten kaldırılmıştır.

             e) 56 referans numaralı satır EK III (c)’deki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 5 – (1) Aynı Yönetmeliğin EK VIII (a)’sı, EK IV’ deki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç) ve (g) bentleri 4/10/2009 tarihinde, 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d)  ve (e) bentleri 14/10/2009 tarihinde, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

EK I

 

a-)

 

419.

 

      a- 1) TSE (Bulaşıcı Süngerimsi Beyin Hastalığı) enfeksiyonu geçiren ya da önlem olarak itlaf edilen hayvanların, evde beslenen hayvanların, hayvanat bahçelerindeki hayvanların ve sirk hayvanlarının (çiftlik hayvanları ve yabani hayvanlar hariç), deneysel ve bilimsel amaçla kullanılan hayvanların ve bulaşıcı hastalık şüphesi olan yabani hayvanların postları ve derileri de dahil olmak üzere bütün vücut parçaları ile risk materyali taşıyan ölü hayvanların cesetlerinin tamamı;

         2) Hormonal ve tyrostatic etkiye sahip maddeler ve betaagonistlerin uygulandığı hayvanlardan sağlanan ürünler ve çevresel kirleticilerin kalıntılarını içeren hayvan kaynaklı ürünler ve 19 Ocak 2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik”te listelenmiş olan diğer maddeler;

         3) Belirlenmiş risk materyalinin çıkartıldığı işleme tesislerindeki ve diğer tesislerdeki atık sular işlemden geçirilirken toplanan; elekten geçirmeden, tortu temizlemeden arta kalan materyaller, gres yağı ve yağ karışımları ve bu tesislerdeki kanalizasyondan çıkartılan tortulaşmış materyaller dahil olmak üzere bütün hayvan materyalleri,

         4)    Uluslararası taşımacılıktan arta kalan hayvansal yan ürün atıkları,

         5) Kozmetik ürünlerde kullanımı yasaklanmış hayvansal yan ürünlerin karışımından oluşan materyaller,

 

      b-) Hayvan   dışkısı, sindirilebilen parça içeriği, atık sudan toplanan hayvan materyali, yüksek miktarda ilaç kalıntısı olan hayvansal ürünler, ithalat koşullarını karşılamayan ürünler ile hastalık nedeniyle kesilen hayvanları içeren materyaller.

 

b-)

 

1234       

PEG-3,2′,2′-di-p-Phenylenediamine

144644-13-3

1235       

6-Nitro-o-Toluidine

570-24-1

1236

HC Yellow No 11

73388-54-2

1237       

HC Orange No 3

81612-54-6

1238

HC Green No 1

52136-25-1

1239

 

HC Red No 8 ve tuzları

               

97404-14-3,

13556-29-1

1240

Tetrahydro-6-nitroquinoxaline ve tuzları

158006-54-3,

41959-35-7

1241

Dispers Red 15, Dispers Violet 1’in safsızlıkları hariç       

116-85-8

1242

4-amino-3-fluorophenol        

399-95-1

1243

 

N,N′-dihexadecyl-N,N′-bis(2-hydroxyethyl)propanediamide

Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamide

149591-38-8

1244

1-Methyl-2,4,5-trihydroxybenzene (CAS No 1124-09-0) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1245

 

2,6-Dihydroxy-4-methylpyridine (CAS No 4664-16-8) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1246

 

5-Hydroxy-1,4-benzodioxane(CAS No 10288-36-5) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1247

 

3,4-Methylenedioxyphenol(CAS No 533-31-3)ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1248

 

3,4-Methylenedioxyaniline (CAS No 14268-66-7)ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1249

 

Hydroxypyridinone (CAS No 822-89-9)ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1250

 

3-Nitro-4-aminophenoxyethanol (CAS No 50982-74-6)ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1251

 

2-methoxy-4-nitrophenol(CAS No 3251-56-7) (4-Nitroguaiacol) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1252

 

C.I. Acid Black 131(CAS No 12219-01-1) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1253

 

1,3,5-Trihydroxybenzene(CAS No 108-73-6) (Phloroglucinol) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1254

 

1,2,4-Benzenetriacetate(CAS No 613-03-6) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1255

 

Ethanol, 2,2'-iminobis-, reaksiyon ürünleri ile epichlorohydrin ve 2-nitro-1,4-benzenediamine (CAS No 68478-64-8) (CAS 158571-58-5) (HC Blue No 5) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1256

 

N-Methyl-1,4-diaminoanthraquinone, reaksiyon ürünleri ile epichlorohydrin ve monoethanolamine (CAS No 158571-57-4)

(HC Blue No 4) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1257

 

4-Aminobenzenesulfonic acid (CAS No 121-57-3) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1258

 

3,3'-(Sulfonylbis(2-nitro-4,1-phenylene)imino)bis(6-(phenylamino)) benzenesulfonic acid ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1259

 

3(veya 5)-((4-(Benzylmethylamino)phenyl)azo)-1,2-(veya 1,4)-dimethyl-1H-1,2,4-triazolium ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1260

 

2,2'-((3-Chloro-4-((2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo)phenyl)imino)bisethanol (CAS No 23355-64-8) (Disperse Brown 1) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1261

 

Benzothiazolium, 2-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methyl- ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1262

2-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutanamide (CAS No 13515-40-7) (Pigment Yellow 73) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1263

 

2,2'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutanamide] (CAS No 6358-85-6) (Pigment Yellow 12) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1264

 

2,2'-(1,2-Ethenediyl)bis[5-((4-ethoxyphenyl)azo]benzenesulfonic acid) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1265

 

2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-6-[(4-(phenylazo)-1-naphthalenyl)azo]-1H-pyrimidine (CAS No 4197-25-5) (Solvent Black 3) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1266

 

3( veya 5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-1-naphthyl]azo]salicylic acid ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1267

 

2-Naphthalenesulfonic acid, 7-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]- ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1268

 

(μ-((7,7'-Iminobis(4-hydroxy-3-((2-hydroxy-5-(N-methylsulphamoyl)phenyl)azo)naphthalene-2-

sulphonato))(6-)))dicuprate(2-) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1269

 

3-[(4-(Acetylamino)phenyl)azo]-4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulfo-2-naphthalenyl]

amino]carbonyl]amino]-2-naphthalenesulfonic acid ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1270

 

2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)bis(4-hydroxy-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]- (CAS No 25188-41-4) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1271

 

Ethanaminium, N-(4-[bis[4-(diethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl- ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1272

 

3H-Indolium, 2-[[(4-methoxyphenyl)methylhydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl- ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1273

 

3H-Indolium, 2-(2-((2,4-dimethoxyphenyl)amino)ethenyl)-1,3,3-trimethyl- ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1274

 

Nigrosine alkollü çözeltisi, (CAS No 11099-03-9) (Solvent Black 5), saç boyalarında kullanıldığında

 

1275

 

Phenoxazin-5-ium, 3,7-bis(diethylamino)- (CAS No 47367-75-9) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1276

 

Benzo[a]phenoxazin-7-ium, 9-(dimethylamino)-, ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1277

 

6-Amino-2-(2,4-dimethylphenyl)-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione(CAS No 2478-20-8) (Solvent Yellow 44) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1278

 

1-Amino-4-[[4-[(dimethylamino)methyl]phenyl]amino] anthraquinone (CAS No 12217-43-5)ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1279

 

Laccaic Acid (CI Natural Red 25) (CAS No 60687-93-6) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1280

 

Benzenesulfonic acid, 5-[(2,4-dinitrophenyl)amino]-2-(phenylamino)- (CAS No 15347-52-1) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1281

 

4-[(4-Nitrophenyl)azo]aniline (CAS No 730-40-5) (Disperse Orange 3) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1282

 

4-Nitro-m-phenylenediamine (CAS No 5131-58-8) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1283

 

1-Amino-4-(methylamino)-9,10-anthracenedione (CAS No 1220-94-6) (Disperse Violet 4) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1284

 

N-Methyl-3-nitro-p-phenylenediamine (CAS No 2973-21-9) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1285

 

N1-(2-Hydroxyethyl)-4-nitro-o-phenylenediamine (CAS No 56932-

44-6) (HC Yellow No 5) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1286

 

N1-(Tris(hydroxymethyl))methyl-4-nitro-1,2-phenylenediamine (CAS No 56932-45-7) (HC Yellow No 3) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1287

 

2-Nitro-N-hydroxyethyl-p-anisidine (CAS No 57524-53-5) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1288

 

N,N'-Dimethyl-N-Hydroxyethyl-3-nitro-p-phenylenediamine (CAS No 10228-03-2) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1289

 

3-(N-Methyl-N-(4-methylamino-3-nitrophenyl)amino)propane-1,2-diol (CAS No 93633-79-5) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1290

 

4-Ethylamino-3-nitrobenzoic acid (CAS No 2788-74-1) (N-Ethyl-3- Nitro PABA) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1291

 

(8-[(4-Amino-2-nitrophenyl)azo]-7-hydroxy-2-naphthyl) trimethylammonium ve tuzları, Basic Brown 17 deki safsızlıklar gibi Basic Red 118(CAS 71134-97-9) hariç olmak üzere, saç boyalarında kullanıldığında

 

1292

 

5-((4-(Dimethylamino)phenyl)azo)-1,4-dimethyl-1H-1,2,4-triazolium ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1293

 

m-Phenylenediamine, 4-(phenylazo)-, (CAS No 495-54-5) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1294

 

1,3-Benzenediamine, 4-methyl-6-(phenylazo)- ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1295

 

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-((2-methylphenyl)azo)- ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1296

 

4,4'-[(4-Methyl-1,3-phenylene)bis(azo)]bis[6-methyl-1,3-benzenediamine] (CAS No 4482-25-1) (Basic Brown 4) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1297

 

Benzenaminium, 3-[[4-[[diamino(phenylazo)phenyl]azo]-2-methylphenyl]azo]-N,N,N-trimethyl ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1298

 

Benzenaminium, 3-[[4-[[diamino(phenylazo)phenyl]azo]-1-naphthalenyl]azo]-N,N,N-trimethyl ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1299

Ethanaminium, N-[4-[(4-(diethylamino)phenyl)phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl- ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1300

9,10-Anthracenedione, 1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-(methylamino)- (CAS No 86722-66-9) ve  türevleri ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1301

 

1,4-Diamino-2-methoxy-9,10-anthracenedione (CAS No 2872-48-2)(Disperse Red 11) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1302

 

1,4-Dihydroxy-5,8-bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthraquinone (CAS No 3179-90-6) (Disperse Blue 7) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1303

 

1-[(3-Aminopropyl)amino]-4-(methylamino) anthraquinone ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1304

 

N-[6-[(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)imino]-4-methoxy-3-oxo-1,4-cyclohexadien-1-yl]acetamide (CAS No 66612-11-1) (HC Yellow No 8) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1305

 

 

[6-[[3-Chloro-4-(methylamino)phenyl]imino]-4-methyl-3-oxocyclohexa-1,4-dien-1-yl]urea (CAS No 56330-88-2) (HC Red No 9) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1306

 

Phenothiazin-5-ium, 3,7-bis(dimethylamino)- ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1307

 

4,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-m-Phenylenediamine ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1308

 

5-Amino-2,6-Dimethoxy-3-Hydroxypyridine (CAS No 104333-03-1) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1309

 

4,4'-Diaminodiphenylamine (CAS No 537-65-5) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1310

 

4-Diethylamino-o-toluidine (CAS No 148-71-0) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1311

N,N-Diethyl-p-phenylenediamine (CAS No 93-05-0) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1312

 

N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine (CAS No 99-98-9) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1313

 

Toluene-3,4-Diamine (CAS No 496-72-0) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1314

2,4-Diamino-5-methylphenoxyethanol (CAS No 141614-05-3) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1315

6-Amino-o-cresol (CAS No 17672-22-9) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1316

 

Hydroxyethylaminomethyl-p-aminophenol (CAS No 110952-46-0) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1317

2-Amino-3-nitrophenol (CAS No 603-85-0) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1318

 

2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine (CAS No 50610-28-1) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1319

 

2-Nitro-p-phenylenediamine (CAS No 5307-14-2) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1320

 

Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine (CAS No 122252-11-3) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1321

 

6-Nitro-2,5-pyridinediamine (CAS No 69825-83-8) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1322

Phenazinium, 3,7-diamino-2,8-dimethyl-5-phenyl- ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1323

 

3-Hydroxy-4-[(2-hydroxynaphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonic acid (CAS No 16279-54-2) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1324

 

3-[(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)amino]propane-1,2-diol (CAS No 104333-00-8) (HC Yellow No 6) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1325

2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)amino]ethanol (CAS No 59320-13-7) (HC Yellow No 12) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1326

 

3-[[4-[(2-Hydroxyethyl)Methylamino]-2-Nitrophenyl]Amino]-1,2-Propanediol (CAS No 173994-75-7) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1327

 

 

3-[[4-[Ethyl(2-Hydroxyethyl)Amino]-2-Nitrophenyl]Amino]-1,2-Propanediol (CAS No 114087-41-1) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1328

Ethanaminium, N-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl- ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

 

 

c-)

 

663.

 

(2RS,3RS)-3-(2-Chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxirane; epoxiconazole (CAS No 133855-98-8)

 

 

ç-)

 

1136

 

Myroxylon pereirae’nın eksudası  (Royle) Klotzch (Peru balsam, crude); CAS No 8007-00-9) koku bileşeni olarak kullanıldığında

 

 

d-)

 

1329

 

4-[(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidine (CAS 3248-93-9; EINECS 221-832-2) ve hydrochloride tuzu (Basic Violet 14; CI 42510) (CAS 632-99-5; EINECS 211-189-6) saç boyalarında kullanıldığında

 

1330

4-(2,4-Dihydroxyphenylazo)benzenesulphonic acid (CAS 2050-34-2; EINECS 218-087-0) ve sodium tuzu (Acid Orange 6; CI 14270) (CAS 547-57-9; EINECS 208-924-8) saç boyalarında kullanıldığında

 

1331

3-Hydroxy-4-(phenylazo)-2-naphthoic acid (CAS 27757-79-5; EINECS 248-638-0) ve calcium tuzu (Pigment Red 64:1; CI 15800) (CAS 6371-76-2; EINECS 228-899-7) saç boyalarında kullanıldığında

 

1332

2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid; Fluorescein (CAS 2321-07-5; EINECS 219-031-8)  ve disodium tuzu (Acid yellow 73 sodium tuzu; CI 45350) (CAS 518-47-8; EINECS 208-253-0) saç boyalarında kullanıldığında

 

 

1333

4′,5′-Dibromo-3′,6′-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthene]-3-one; 4′,5′-Dibromofluorescein; (Solvent Red 72) (CAS 596-03-2; EINECS 209-876-0) ve disodium tuzu (CI 45370) (CAS 4372-02-5; EINECS 224-468-2) saç boyalarında kullanıldığında

 

1334

2-(3,6-Dihydroxy-2,4,5,7-tetrabromoxanthen-9-yl)-benzoic acid; Fluorescein, 2′,4′,5′,7′-tetrabromo-; (Solvent Red 43) (CAS 15086-94-9; EINECS 239-138-3), disodium tuzu (Acid Red 87; CI 45380) (CAS 17372-87-1; EINECS 241-409-6) ve aluminium tuzu (Pigment Red 90:1 Aluminium lake) (CAS 15876-39-8; EINECS 240-005-7 saç boyalarında kullanıldığında

 

1335

Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3-(2-methylphenyl)amino)-6-((2-methyl-4-sulfophenyl)amino)-, iç tuzu(CAS 10213-95-3); ve sodium tuzu (Acid Violet 9; CI 45190) (CAS 6252-76-2; EINECS 228-377-9) saç boyalarında kullanıldığında

 

1336

3′,6′-Dihydroxy-4′,5′-diiodospiro(isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthene)-3-one; (Solvent Red 73) (CAS 38577-97-8; EINECS 254-010-7) ve sodium tuzu (Acid Red 95; CI 45425) (CAS 33239-19-9; EINECS 251-419-2) saç boyalarında kullanıldığında

 

1337

2′,4′,5′,7′-Tetraiodofluorescein (CAS 15905-32-5; EINECS 240-046-0), disodium tuzu (Acid Red 51; CI 45430) (CAS 16423-68-0; EINECS 240-474-8) ve aluminium tuzu (Pigment Red 172 Aluminium lake)(CAS 12227-78-0; EINECS 235-440-4) saç boyalarında kullanıldığında

 

1338

1-Hydroxy-2,4-diaminobenzene (2,4-Diaminophenol) (CAS 95-86-3; EINECS 202-459-4) ve di-hydrochloride tuzu (2,4-Diaminophenol HCl) (CAS 137-09-7; EINECS 205-279-4) saç boyalarında kullanıldığında

 

1339

1,4-Dihydroxybenzene (Hydroquinone) (CAS 123-31-9; EINECS 204-617-8) saç boyalarında kullanıldığında

 

1340

[4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride (Basic Blue 26; CI 44045) (CAS 2580-56-5; EINECS 219-943-6) saç boyalarında kullanıldığında

 

1341

Disodium 3-[(2,4-dimethyl-5-sulphonatophenyl)azo]-4-hydroxynaphthalene-1-sulphonate (Ponceau SX; CI 14700) (CAS 4548-53-2; EINECS 224-909-9) saç boyalarında kullanıldığında

 

1342

Trisodium tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaphthalene-2-sulphonato(2-)-N5,O6]ferrate(3-) (Acid Green 1; CI 10020) (CAS 19381-50-1; EINECS 243-010-2) saç boyalarında kullanıldığında

 

1343

4-(Phenylazo)resorcinol (Solvent Orange 1; CI 11920) (CAS 2051-85-6; EINECS 218-131-9) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1344

4-[(4-Ethoxyphenyl)azo]naphthol (Solvent Red 3; CI 12010) (CAS 6535-42-8; EINECS 229-439-8) ve tuzları , saç boyalarında kullanıldığında

 

1345

1-[(2-Chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol (Pigment Red 4; CI 12085) (CAS 2814-77-9; EINECS 220-562-2 ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1346

3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophenyl)azo]naphthalene-2-carboxamide (Pigment Red 112; CI 12370) (CAS 6535-46-2; EINECS 229-440-3) ve tuzları saç boyalarında kullanıldığında

 

1347

N-(5-Chloro-2,4-dimethoxyphenyl)-4-[[5-[(diethylamino)sulphonyl]-2-methoxyphenyl]azo]-3-hydroxy-naphthalene-2-carboxamide (Pigment Red 5; CI 12490) (CAS 6410-41-9; EINECS 229-107-2) ve tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

1348

Disodium 4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]-3-hydroxy-2-naphthoate (Pigment Red 48; CI 15865) (CAS 3564-21-4; EINECS 222-642-2) saç boyalarında kullanıldığında

 

1349

Calcium 3-hydroxy-4-[(1-sulphonato-2-naphthyl)azo]-2-naphthoate (Pigment Red 63:1; CI 15880) (CAS 6417-83-0; EINECS 229-142-3) saç boyalarında kullanıldığında

 

1350

Trisodium 3-hydroxy-4-(4′-sulphonatonaphthylazo)naphthalene-2,7-disulphonate (Acid Red 27; CI 16185) (CAS 915-67-3; EINECS 213-022-2) saç boyalarında kullanıldığında

 

1351

2,2′-[(3,3′-Dichloro[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] (Pig­ment Yellow 13; CI 21100) (CAS 5102-83-0; EINECS 225-822-9) saç boyalarında kullanıldığında

 

1352

2,2′-[Cyclohexylidenebis[(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis[4-cyclohexylphenol] (Solvent Yellow 29; CI 21230) (CAS 6706-82-7; EINECS 229-754-0) saç boyalarında kullanıldığında

 

1353

1-((4-Phenylazo)phenylazo)-2-naphthol (Solvent Red 23; CI 26100) (CAS 85-86-9; EINECS 201-638-4) saç boyalarında kullanıldığında

 

1354

Tetrasodium 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulphonato-4-[(4-sulphonatophenyl)azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate (Food Black 2; CI 27755) (CAS 2118-39-0; EINECS 218-326-9) saç boyalarında kullanıldığında

 

1355

Ethanaminium, N-(4-((4-(diethylamino)phenyl)(2,4-disulfophenyl)methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl-, hydroxide, iç tuzu, sodium tuzu, (Acid Blue 1; CI 42045) (CAS 129-17-9; EINECS 204-934-1), saç boyalarında kullanıldığında

 

1356

Ethanaminium,N-(4-((4-(diethylamino)phenyl)(5-hydroxy-2,4-disulfophenyl) methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl-, hydroxide, iç tuzu, calcium tuzu (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051) (CAS 3536-49-0; EINECS 222-573-8), saç boyalarında kullanıldığında

 

1357

Benzenemethanaminium,N-ethyl-N-(4-((4-(ethyl((3-sulfophenyl)methyl) amino)phenyl)(4-hydroxy-2-sulfophenyl)methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-3-sulfo-, hydroxide, iç tuzu, disodium tuzu (Fast Green FCF; CI 42053) (CAS 2353-45-9; EINECS 219-091-5), saç boyalarında kullanıldığında

 

1358

1,3-Isobenzofurandione, reaksiyon ürünleri ile methylquinoline ve quinoline (Solvent Yellow 33; CI 47000) (CAS 8003-22-3; EINECS 232-318-2 saç boyalarında kullanıldığında

 

1359

Nigrosine (CI 50420) (CAS 8005-03-6) saç boyalarında kullanıldığında

 

1360

8,18-Dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3′,2′-m]triphenodioxazine (Pigment Violet 23; CI 51319) (CAS 6358-30-1; EINECS 228-767-9) saç boyalarında kullanıldığında

 

1361

1,2-Dihydroxyanthraquinone (Pigment Red 83; CI 58000) (CAS 72-48-0; EINECS 200-782-5)  saç boyalarında kullanıldığında

 

1362

Trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulphonate (Solvent Green 7; CI 59040) (CAS 6358-69-6; EINECS 228-783-6) saç boyalarında kullanıldığında

 

1363

1-Hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone (Solvent Violet 13; CI 60725) (CAS 81-48-1; EINECS 201-353-5),  saç boyalarında kullanıldığında

 

1364

1,4-bis(p-Tolylamino)anthraquinone (Solvent Green 3; CI 61565) (CAS 128-80-3; EINECS 204-909-5)  saç boyalarında kullanıldığında

 

1365

6-Chloro-2-(6-chloro-4-methyl-3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)-4-methylbenzo[b]thiophene-3(2H)-one (VAT Red 1; CI 73360) (CAS 2379-74-0; EINECS 219-163-6)  saç boyalarında kullanıldığında

 

1366

5,12-Dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione (Pigment Violet 19; CI 73900) (CAS 1047-16-1; EINECS 213-879-2)  saç boyalarında kullanıldığında

 

1367

(29H,31H-Phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32)copper (Pigment Blue 15; CI 74160) (CAS 147-14-8; EINECS 205-685-1)  saç boyalarında kullanıldığında

 

1368

Disodium[29H,31H-phthalocyaninedisulphonato(4-)-N29,N30,N31,N32]cuprate(2-) (Direct Blue 86; CI 74180) (CAS 1330-38-7; EINECS 215-537-8) saç boyalarında kullanıldığında

 

1369

Polychloro copper phthalocyanine (Pigment Green 7; CI 74260) (CAS 1328-53-6; EINECS 215-524-7)  saç boyalarında kullanıldığında

 

 

 

EK II

a-)

 

98

Salicylic acid (1)

(CAS No 69-72-7)

a) Durulanan saç ürünleri

b) Diğer ürünler

 

a)  %3,0

b) %2,0

3 yaşından küçük çocuklar için hazırlanmış, şampuanlar dışındaki ürünlerde kullanılmamalıdır.

Üründe mikroorganizma gelişimini önlemek dışındaki amaçlarla kullanılmalıdır. 

Bu amaç, ürünün sunumundan açıkça anlaşılmalıdır.

3 yaşın altındaki çocuklar için kullanılmamalıdır. (2)

 

99

İnorganik sulfitler ve bisulfitler (3)

a) Oksidatif saç boyaları

b)Saç düzleştiren ürünler

c)Kendiliğinden bronzlaştıran yüz ürünleri

d) Kendiliğinden bronzlaştıran diğer ürünler

a) Serbest Kükürtdioksit olarak %0,67

b) Serbest Kükürtdioksit olarak % 6,7

c) Serbest Kükürtdioksit olarak % 0,45

d) Serbest Kükürtdioksit olarak % 0,40

Üründe mikroorganizma gelişimini önlemek dışındaki amaçlarla kullanılmalıdır. 

Bu amaç, ürünün sunumundan açıkça anlaşılmalıdır.

 

100

Triclocarban (4)

(CAS No 101-20-2)

Durulanan ürünler

 

%1,5

Safsızlık Kriterleri:

3,3',4,4'-Tetrachloroazobenzene ≤ 1 ppm

3,3',4,4'-Tetrachloroazoxybenzene ≤ 1 ppm

Üründe mikroorganizma gelişimini önlemek dışındaki amaçlarla kullanılmalıdır. 

Bu amaç, ürünün sunumundan açıkça anlaşılmalıdır.

 

101

Zinc pyrithione(5)

(CAS No 13463-41-7)

Durulanmayan saç ürünleri

%0,1

Üründe mikroorganizma gelişimini önlemek dışındaki amaçlarla kullanılmalıdır. 

Bu amaç, ürünün sunumundan açıkça anlaşılmalıdır.

 

102

Glyoxal

Glyoxal (INCI) CAS No 107-22-2

EINECS No 203-474-9

 

100 mg/kg

 

 

 

(1) Koruyucu olarak, Ek VI Bölüm I No:3 e bakınız.

(2) Sadece 3 yaş altı çocuklarda kullanılabilen ve cilt ile uzun süre temas eden ürünler için

(3) Koruyucu olarak, Ek VI Bölüm I No:9 e bakınız.

(4) Koruyucu olarak, Ek VI Bölüm I No:23 e bakınız.

(5) Koruyucu olarak, Ek VI Bölüm I No:8 e bakınız.

 

b)           

 

103

Abies alba kozalak yağı ve ekstresi

CAS No 90028-76-5

 

 

Peroksit değeri 10 mmoles/L (*)’den az

 

104

Abies alba iğne yağı ve ekstresi

CAS No 90028-76-5

 

 

Peroksit değeri 10 mmoles/L (*)’den az

 

105

Abies pectinata iğne yağı ve ekstresi

CAS No 92128-34-2

 

 

Peroksit değeri 10 mmoles/L (*)’den az

 

106

Abies sibirica iğne yağı ve ekstresi

CAS No 91697-89-1

 

 

Peroksit değeri 10 mmoles/L (*)’den az

 

107

Abies balsamea iğne yağı ve ekstresi

CAS No 85085-34-3

 

 

Peroksit değeri 10 mmoles/L (*)’den az

 

108

Pinus mugo pumilio  yaprak ve ince dallarının  yağı ve ektresi

CAS No 90082-73-8

 

 

Peroksit değeri 10 mmoles/L (*)’den az

 

109

Pinus mugo yaprak ve ince dallarının  yağı ve ektresi

CAS No 90082-72-7

 

 

Peroksit değeri 10 mmoles/L (*)’den az

 

110

Pinus sylvestris  yaprak ve ince dallarının  yağı ve ektresi

CAS No 84012-35-1

 

 

Peroksit değeri 10 mmoles/L (*)’den az

 

111

Pinus nigra yaprak ve ince dallarının  yağı ve ektresi

CAS No 90082-74-9

 

 

Peroksit değeri 10 mmoles/L (*)’den az

 

112

Pinus palustris yaprak ve ince dallarının  yağı ve ektresi

CAS No 97435-14-8

 

 

Peroksit değeri 10 mmoles/L (*)’den az

 

113

Pinus pinaster  yaprak ve ince dallarının  yağı ve ektresi

CAS No 90082-75-0

 

 

Peroksit değeri 10 mmoles/L (*)’den az

 

114

Pinus pumila yaprak ve ince dallarının  yağı ve ektresi

CAS No 97676-05-6

 

 

Peroksit değeri 10 mmoles/L (*)’den az

 

115

Pinus  türleri yaprak ve ince dallarının  yağı ve ektresi

CAS No 94266-48-5

 

 

Peroksit değeri 10 mmoles/L (*)’den az

 

116

Pinus cembra  yaprak ve ince dallarının  yağı ve ektresi

CAS No 92202-04-5

 

 

Peroksit değeri 10 mmoles/L (*)’den az

 

117

Pinus cembra yaprak ve ince dallarının asetillenmiş ekstresi

CAS No 94334-26-6

 

 

Peroksit değeri 10 mmoles/L (*)’den az

 

118

Picea Mariana  yaprak yağı ve ekstresi

CAS No 91722-19-9

 

 

Peroksit değeri 10 mmoles/L (*)’den az

 

119

Thuja Occidentalis  yaprak yağı ve ekstresi

CAS No 90131-58-1

 

 

Peroksit değeri 10 mmoles/L (*)’den az

 

120

Thuja Occidentalis gövde yağı CAS No 90131-58-1

 

 

Peroksit değeri 10 mmoles/L (*)’den az

 

121

3-Carene

CAS No 13466-78-9

3,7,7-Trimethyl-bicyclo[4.1.0]hept-3-ene (isodiprene)

 

 

Peroksit değeri 10 mmoles/L (*)’den az

 

122

Cedrus atlantica odun yağı ve ekstresi

CAS No 92201-55-3

 

 

Peroksit değeri 10 mmoles/L (*)’den az

 

123

Cupressus sempervirens yaprak yağı ve ekstresi

CAS No 84696-07-1

 

 

Peroksit değeri 10 mmoles/L (*)’den az

 

124

Turpentine zamkı (Pinus spp.) CAS No 9005-90-7

 

 

Peroksit değeri 10 mmoles/L (*)’den az

 

125

Turpentine yağı ve  düzeltilmiş yağı

CAS No 8006-64-2

 

 

Peroksit değeri 10 mmoles/L (*)’den az

 

126

Turpentine, buhar distilatı (Pinus spp.)

CAS No 8006-64-2

 

 

Peroksit değeri 10 mmoles/L (*)’den az

 

127

Terpene alcohols acetates

CAS No 69103-01-1

 

 

Peroksit değeri 10 mmoles/L (*)’den az

 

128

Terpene hydrocarbons

CAS No 68956-56-9

 

 

Peroksit değeri 10 mmoles/L (*)’den az

 

129

Terpenler ve terpenoitler Ek III Bölüm I’deki 167,168 ve 88 referans numaralı satırda listelenen limonen (d-,l-, ve dl-isomerleri) hariç olmak üzere

CAS No 65996-98-7

 

 

Peroksit değeri 10 mmoles/L (*)’den az

 

130

Terpene terpenoids sinapine CAS No 68917-63-5

 

 

Peroksit değeri 10 mmoles/L (*)’den az

 

131

α-Terpinene

CAS No 99-86-5

p-Mentha-1,3-diene

 

 

Peroksit değeri 10 mmoles/L (*)’den az

 

132

γ-Terpinene

 CAS No 99-85-4

p-Mentha-1,4-diene

 

 

Peroksit değeri 10 mmoles/L (*)’den az

 

133

Terpinolene

CAS No 586-62-9

p-Mentha-1,4(8)-diene

 

 

 

Peroksit değeri 10 mmoles/L (*)’den az

 

134

Acetyl hexamethyl indan

CAS No 15323-35-0

1,1,2,3,3,6-Hexamethylindan-5-yl methyl ketone

(a)Durulanmayan ürünler

(b)Durulanan ürünler

(a) %2

 

 

135

Allyl butyrate

CAS No 2051-78-7    

 2-Propenyl Butanoate

 

 

Esterdeki serbest allil alkol düzeyi %0,1  den az olmalıdır.

 

136

Allyl cinnamate

CAS No 1866-31-5

2-Propenyl 3-Phenyl-2-propenoate

 

 

Esterdeki serbest allil alkol düzeyi %0,1  den az olmalıdır.

 

137

Allyl cyclohexylacetate

CAS No 4728-82-9

2-Propenyl Cyclohexanea-cetate

 

 

Esterdeki serbest allil alkol düzeyi %0,1  den az olmalıdır.

 

               
 
138

Allyl cyclohexylpropionate

CAS No 2705-87-5

2-Propenyl 3-Cyclohexane-propanoate

 

 

Esterdeki serbest allil alkol düzeyi %0,1  den az olmalıdır.

 

139

Allyl heptanoate

CAS No 142-19-8  

2-Propenyl heptanoate

 

 

Esterdeki serbest allil alkol düzeyi %0,1  den az olmalıdır.

 

140

Allyl caproate

 CAS No 123-68-2 Allyl hexanoate

 

 

Esterdeki serbest allil alkol düzeyi %0,1  den az olmalıdır.

 

141

Allyl isovalerate

CAS No 2835-39-4

2-Propenyl 3-Methyl-butanoate

 

 

Esterdeki serbest allil alkol düzeyi % 0,1 den az olmalıdır.

 

142

Allyl octanoate

CAS No 4230-97-1

2-Allyl caprylate

 

 

Esterdeki serbest allil alkol düzeyi %0,1  den az olmalıdır.

 

143

Allyl phenoxyacetate

CAS No 7493-74-5

2-Propenyl Phenoxyacetate

 

 

Esterdeki serbest allil alkol düzeyi %0,1  den az olmalıdır.

 

144

Allyl phenylacetate

CAS No 1797-74-6

2-Propenyl Benzeneacetate

 

 

Esterdeki serbest allil alkol düzeyi %0,1  den az olmalıdır.

 

145

Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate CAS No 71500-37-3

 

 

Esterdeki serbest allil alkol düzeyi % 0,1 den az olmalıdır.

 

146

Allyl cyclohexyloxyacetate CAS No 68901-15-5

 

 

Esterdeki serbest allil alkol düzeyi %0,1  den az olmalıdır.

 

147

Allyl isoamyloxyacetate

CAS No 67634-00-8

 

 

Esterdeki serbest allil alkol düzeyi %0,1  den az olmalıdır.

 

148

Allyl 2-methylbutoxyacetate CAS No 67634-01-9

 

 

Esterdeki serbest allil alkol düzeyi %0,1  den az olmalıdır.

 

149

Allyl nonanoate

CAS No 7493-72-3

 

 

Esterdeki serbest allil alkol düzeyi % 0,1 den az olmalıdır.

 

150

Allyl propionate

 CAS No 2408-20-0

 

 

Esterdeki serbest allil alkol düzeyi % 0,1 den az olmalıdır.

 

151

Allyl trimethylhexanoate

CAS No 68132-80-9

 

 

Esterdeki serbest allil alkol düzeyi % 0,1 den az olmalıdır.

 

152

Allyl heptine carbonate

CAS No 73157-43-4 (allyl oct-2-ynoate)

 

%0,002

Bu materyal, methyl heptine carbonate gibi herhangi bir diğer 2-alkynoic acid ester ile kombinasyon halinde kullanılmamalıdır.

 

153

Amylcyclopentenone

CAS No 25564-22-1

2-Pentylcyclopent-2-en-1-one

 

%0,1

 

 

154

Myroxylon balsamum var pereirae. Ekstreleri ve distilatları

CAS No 8007-00-9

Peru Balsamı yağı, absolü ve anhydrol

(Balsam Oil Peru)

 

%0,4

 

 

155

4-tert.-Butyldihydrocinnamal-dehyde

CAS No 18127-01-0

3-(4-tert-Butylphenyl)propion-aldehyde

 

%0,6

 

 

156

Cuminum cyminum  meyve yağı ve ekstresi

CAS No 84775-51-9

(a)Durulanmayan ürünler

(b)Durulanan ürünler

(a) %0,4  Cumin oil’in

 

 

157

cis-Rose ketone-1 (**)

CAS No 23726-94-5

(Z)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one

(cis-α-Damascone)

(a)Ağız ürünleri

 

 

(b)Diğer ürünler               

 

 

 

 

(b) %0,02

 

 

 

158

trans-Rose ketone-2 (**)

CAS No 23726-91-2

(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one

(trans-β-Damascone)

(a)Ağız ürünleri

 

(b)Diğer ürünler

 

 

 

(b) %0,02

 

 

159

trans-Rose ketone-5 (**)

CAS No 39872-57-6

(E)-1-(2,4,4-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one

(Isodamascone)

 

%0,02

 

 

160

Rose ketone-4 (**)

CAS No 23696-85-7

1-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-yl)-2-buten-1-one (Damascenone)

(a)Ağız ürünleri

 

(b)Diğer ürünler

 

 

 

(b) %0,02

 

 

161

Rose ketone-3 (**)

CAS No 57378-68-4

1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-l-one

(Delta-Damascone)

(a)Ağız ürünleri

 

(b)Diğer ürünler

 

 

(b) %0,02

 

 

162

cis-Rose ketone-2 (**)

CAS No 23726-92-3

1-(2,6,6-Trimethyl-l-cyclohexen-1-yl)-2-buten-l-one

(cis-β-Damascone)

(a)Ağız ürünleri

 

(b)Diğer ürünler

 

 

(b) %0,02

 

 

163

trans-Rose ketone-1 (**)

CAS No 24720-09-0

1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-l-one

(trans-α-Damascone)

(a)Ağız ürünleri

 

(b)Diğer ürünler

 

 

 

(b) %0,02

 

 

164

Rose ketone-5 (**)

CAS No 33673-71-1

1-(2,4,4-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-l-one

 

%0,02

 

 

165

trans-Rose ketone-3 (**)

CAS No 71048-82-3

1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-l-one

(trans-delta-Damascone)

 

(a)Ağız ürünleri

 

(b)Diğer ürünler               

 

 

(b) %0,02

 

 

166

trans-2-hexenal

CAS No 6728-26-3

(a)Ağız ürünleri

 

(b)Diğer ürünler

 

 

(b) %0,002

 

 

167

l-Limonene

CAS No 5989-54-8

(S)-p-Mentha-1,8-diene

 

 

Peroksit değeri 20 mmoles/L (*)’den az

 

168

dl-Limonene (racemic)

CAS No 138-86-3

1,8(9)-p-Menthadiene; p-Mentha-1,8-diene

(Dipentene)

 

 

Peroksit değeri 20 mmoles/L (*)’den az

 

169

Perillaldehyde

CAS No 2111-75-3

p-Mentha-1,8-dien-7-al

(a)Ağız ürünleri

 

(b)Diğer ürünler

 

 

(b) %0,1

 

 

170

Isobergamate

CAS No 68683-20-5

Menthadiene-7-methyl formate

 

%0,1

 

 

171

Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde

CAS No 86803-90-9

Octahydro-5-methoxy-4,7-Methano-1H-indene-2-carboxaldehyde

 

%0,5

 

 

172

3-methylnon-2-enenitrile

 CAS No53153-66-5

 

%0,2

 

 

173

Methyl octine carbonate

CAS No 111-80-8

 Methyl non-2-ynoate

(a)Ağız ürünleri

 

(b)Diğer ürünler

 

 

(b) yanlız kullanıldığında %0,002.

Methyl heptine carbonate ile birlikte sunulduğunda, bitmiş üründeki birleştirilmiş düzey %0,01’i aşmamalıdır (bileşimde methyl octine carbonate oranı %0,002’den fazla olmamalıdır)

 

 

 

174

Amylvinylcarbinyl acetate

CAS No 2442-10-6

1-Octen-3-yl acetate

(a)Ağız ürünleri

 

(b)Diğer ürünler

 

 

(b) %0,3

 

 

175

Propylidenephthalide

CAS No 17369-59-4

3-Propylidenephthalide

(a)Ağız ürünleri

 

(b)Diğer ürünler

 

 

(b) %0,01

 

 

176

Isocyclogeraniol

CAS No 68527-77-5

2,4,6-Trimethyl-3-cyclohexene-1-methanol

 

%0,5

 

 

177

2-Hexylidene cyclopentanone CAS No 17373-89-6

(a)Ağız ürünleri

 

(b)Diğer ürünler

 

 

(b) %0,06

 

 

178

Methyl heptadienone CAS No 1604-28-0

6-Methyl-3,5-heptadien-2-one

(a)Ağız ürünleri

 

(b)Diğer ürünler

 

 

(b) %0,002

 

 

179

p-methylhydrocinnamic aldehyde

CAS No 5406-12-2

Cresylpropionalde-hyde

p-Methyldihydrocinnamal-dehyde

 

 

 

 

 

 

%0,2

 

 

180

 

 

 

Liquidambar orientalis

Balsam yağı ve ekstresi

CAS No 94891-27-7

(styrax)

 

%0,6

 

 

181

Liquidambar styraciflua balsam yağı ve ekstresi

CAS No 8046-19-3

(styrax)

 

%0,6

 

 

182

 

 

 

Acetyl hexamethyl tetralin

 

CAS No 21145-77-7

CAS No 1506-02-1

 

1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one

(AHTN)

Ağız ürünleri hariç olmak üzere tüm kozmetik ürünler.

 

(a) Durulanmayan ürünler: %0,1

Aşağıdakiler hariç olmak üzere;

hidroalkolik ürünler: %1,

koku: %2,5,

kokulu krem: %0,5

 (b) durulanan ürünler: %0,2

 

 

 

 

183

Commiphora erythrea engler var. glabrescens engler zamk yağı ve ekstresi

CAS No 93686-00-1

 

%0,6

 

 

184

Opopanax chironium reçinesi CAS No 93384-32-8

 

%0,6

 

 

 

(*)  Bu limit maddeye uygulanır. Bitmiş kozmetik ürüne uygulanmaz.

(**) Kombinasyon içinde bu maddelerin toplam miktarı, (d) sütununda verilen limitleri aşmamalıdır.

 

c-)

 

8

p –Phenylene-diaminler, bunların azota bağlı türevleri ve onların tuzları: o-phenylenediaminler ve bunların azota bağlı türevleri {bu ekte ve Ek II’deki 1309, 1311 ve 1312 referans numaralı satırlarda verilen diğer türevler hariç olmak üzere}”

Saç boyamak için kullanılan okside edici saç boyaları

(a) genel kullanım

 

 

(b) profesyonel kullanım

 

Serbest baz olarak % 6

 

(a) Alerjik reaksiyona neden olabilir. Phenylenediaminler içerir. Kaş ve kirpik boyamak için kullanılmaz.

(b) Sadece profesyonel kullanım için. Phenylenediaminler içerir.

Alerjik reaksiyona neden olabilir.

Uygun eldiven kullanınız.

9

“Methylphenylenedi- aminler, bunların azota bağlı türevleri ve tuzları (1), Ek - II’deki 364, 1310 ve 1313  referans numaralı maddeler hariç olmak üzere”

Saç boyamak için kullanılan okside edici saç boyaları

(a) genel kullanım

 

(b) profesyonel kullanım

Serbest baz olarak % 10

 

(a) Alerjik reaksiyona neden olabilir.

Phenylenediaminler içerir.

Kaş ve kirpik boyamak için kullanılmaz.

 

(b) Sadece profesyonel kullanım için. Phenylenediaminler içerir.

Alerjik reaksiyona neden olabilir.

Uygun eldiven kullanınız.

 

 

 

 

 

 

ç-)

 

     45

Benzyl alcohol (*) CAS No 100-51-6

(a) Çözücü

 

(b)kokular/ aromatik bileşimler/ onların hammaddeleri

 

 

 

 (b)

Konsantrasyonu

— durulanmayan ürünlerde %0,001 

—durulanan ürünlerde %0,01 oranlarını aşması durumunda,

Bu maddenin varlığı, Kozmetik Yönetmeliği Madde 10(g)  uyarınca, “ÜRÜN BİLEŞENLERİ” listesinde belirtilmiş olmalıdır.

 

72

Hydroxycitronellal

CAS No 107-75-5

(a)Ağız ürünleri

(b)Diğer ürünler

 

 

(b) %1,0

(a) (b)

Konsantrasyonu

— durulanmayan ürünlerde %0,001 

—durulanan ürünlerde %0,01 oranlarını aşması durumunda,

Bu maddenin varlığı, Kozmetik Yönetmeliği Madde 10(g)  uyarınca, “ÜRÜN BİLEŞENLERİ” listesinde belirtilmiş olmalıdır.

 

73

Isoeugenol

CAS No 97-54-1

(a)Ağız ürünleri

(b)Diğer ürünler

 

 

(b) %0,02

(a) (b)

Konsantrasyonu

— durulanmayan ürünlerde %0,001 

—durulanan ürünlerde %0,01 oranlarını aşması durumunda,

Bu maddenin varlığı, Kozmetik Yönetmeliği Madde 10(g)  uyarınca, “ÜRÜN BİLEŞENLERİ” listesinde belirtilmiş olmalıdır.

 

88

d-Limonene

CAS No 5989-27-5

 

 

Konsantrasyonu

— durulanmayan ürünlerde %0,001 

—durulanan ürünlerde %0,01 oranlarını aşması durumunda,

Bu maddenin varlığı, Kozmetik Yönetmeliği Madde 10(g)  uyarınca, “ÜRÜN BİLEŞENLERİ” listesinde belirtilmiş olmalıdır.

 

Peroksit değeri 20 mmoles/L’den az (**)

 

89

Methyl 2-octynoate CAS No 111-12-6

Methyl heptine carbonate

(a)Ağız ürünleri

(b)Diğer ürünler

 

 

(b)Tek başına kullanıldığında %0,01.

methyl octine carbonate ile birlikte sunulduğunda, bitmiş üründeki birleştirilmiş düzey %0,01’ i aşmamalıdır. (bileşimde methyl octine carbonate oranı %0,002’den fazla olmamalıdır)

(a) (b)

Konsantrasyonu

— durulanmayan ürünlerde %0,001 

—durulanan ürünlerde %0,01 oranlarını aşması durumunda,

Bu maddenin varlığı, Kozmetik Yönetmeliği Madde 10(g)  uyarınca, “ÜRÜN BİLEŞENLERİ” listesinde belirtilmiş olmalıdır.

 

 

 

(*) Koruyucu olarak Ek VI bölüm I No:34 e bakınız.

(**)Bu limit maddeye uygulanır. Bitmiş kozmetik ürüne uygulanmaz.

 

 

EK III

 

a-)

 

1

 

Benzoic acid

(CAS No 65-85-0)

ve sodyum tuzu

(CAS No 532-32-1)

 

Durulanan ürünler ağız bakım ürünleri hariç olmak üzere  %2,5  (acid)

ağız bakım ürünleri %1,7  (acid)

Durulanmayan ürünler  %0,5  (acid)

 

 

1a

 

Referans numarası 1’de listelenenler dışındaki  Benzoik asitin tuzları ve benzoik asit esterleri,

%0,5 (acid)

 

 

 

 

b-)

 

8

 

Zinc pyrithione (*)

(CAS No 13463-41-7)

Saç ürünleri: %1,0

Diğer ürünler:%0,5

Yalnızca durulanan ürünlerde.

Oral hijyen ürünlerinde kullanılmaz.

 

 

 c-)

 

56

 

iodopropynyl butyl-carbamate

(IPBC)

3-iodo-2-propynyl-butylcarbamate

 

CAS No: 55406-53-6

(a) Durulanan ürünlerde : %0,02

(b) Durulanmayan ürünlerde:

-  Deodorant/ antipersipirantlar dışında:

%0,01,

- Deodorant/ antipersipirantlarda: %0,0075

Ağız hijyeni ve dudak bakım ürünlerinde kullanılmamalı

(a) 3 yaş altı çocuklar için hazırlanan ürünlerde; banyo ürünleri, duş jeli ve şampuanlar hariç olmak üzere, kullanılmamalı,

(b)  —Vücut losyonu ve vücut kremlerinde(*) kullanılmamalı 

—  3 yaş altı çocuklar için hazırlanmış ürünlerde kullanılmamalıdır.

(a) 3 yaş altı çocuklar için kullanılmamalıdır(**)

(b) 3 yaş altı çocuklar için kullanılmamalıdır(***)

 

 

(*)    Vücudun geniş bir bölümüne uygulanması amaçlanan her türlü üründe 

(**)  Sadece 3 yaş altı çocuklar için kullanılabilecek banyo ürünleri/duş jelleri ve şampuanlar dışındaki ürünler için

(***) Sadece 3 yaş altı çocuklar için kullanılabilecek ürünler için

 

EK IV