25 Nisan 2009 Tarihli ve 27210 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

— Asgarî İşçilik İncelemelerinde Uzlaşma Yönetmeliği

— Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

— PTT Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Satım İşlemleri Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

— Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinin Atıfta Bulunduğu Standartlara Dair Tebliğ (2009/1)

 

DÜZELTME   (13/4/2009 Tarihli ve 2009/14897 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili)