19 Mart 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27174

TEBLİĞ

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK

FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

             28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar”ın 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı  bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanı’nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

             1/1/2009 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

 

                                                                                                             1/1/2009 tarihinden itibaren

1980

yılı

sözleşmeleri için

96151,15

1981

yılı

sözleşmeleri için

66196,15

1982

yılı

sözleşmeleri için

44247,00

1983

yılı

sözleşmeleri için

35197,13

1984

1.

dönemi sözleşmeleri için

28483,56

1984

2.

dönemi sözleşmeleri için

24330,18

1985

1.

dönemi sözleşmeleri için

18487,27

1985

2.

dönemi sözleşmeleri için

16726,78

1986

1.

dönemi sözleşmeleri için

13366,04

1986

2.

dönemi sözleşmeleri için

12036,48

1987

1.

dönemi sözleşmeleri için

9621,12

1987

2.

dönemi sözleşmeleri için

8340,11

1988

1.

dönemi sözleşmeleri için

6367,82

1988

2.

dönemi sözleşmeleri için

5244,96

1989

1.

dönemi sözleşmeleri için

4116,05

1989

2.

dönemi sözleşmeleri için

2136,92

1990

1.

dönemi sözleşmeleri için

1755,75

1990

2.

dönemi sözleşmeleri için

1393,62

1991

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1143,25

1991

2.

dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için

861,54

1991

3.

dönemi (15 Eylül - 31 Aralık) sözleşmeleri için

800,96

1992

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

604,55

1992

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

498,32

1993

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

375,50

1993

2.

dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için

301,61

1993

3.

dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için

273,42

1994

1.

dönemi (1 Ocak - 31 Mart) sözleşmeleri için

223,62

1994

2.

dönemi (1 Nisan - 30 Haziran) sözleşmeleri için

198,70

1994

3.

dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için

194,47

1994

4.

dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için

187,76

1995

1.

dönemi (1 Ocak - 31 Mart) sözleşmeleri için

163,35

1995

2.

dönemi (1 Nisan - 14 Nisan) sözleşmeleri için

153,83

1995

3.

dönemi (15 Nisan - 14 Kasım) sözleşmeleri için

94,88

1995

4.

dönemi (15 Kasım - 31 Aralık) ve

 

1996

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

64,45

1996

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

43,62

1997

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

24,77

1997

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

18,46

1998

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

13,95

1998

2.

dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için

11,60

1998

3.

dönemi (1 Ekim-31 Aralık) sözleşmeleri için

10,47

1999

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

8,07

1999

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

6,77

2000

1.

dönemi (1 Ocak - 31 Mayıs) sözleşmeleri için

5,92

2000

2.

dönemi (1 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için

5,44

2000

3.

dönemi (1 Temmuz - 14 Aralık) sözleşmeleri için

5,08

2000

4.

dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için

4,78

2001

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Nisan) sözleşmeleri için

4,36

2001

2.

dönemi (15 Nisan - 14 Mayıs) sözleşmeleri için

4,27

2001

3.

dönemi (15 Mayıs - 14 Haziran) sözleşmeleri için

3,84

2001

4.

dönemi (15 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için

3,68

2001

5.

dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için

3,53

2001

6.

dönemi (15 Eylül - 14 Ekim) sözleşmeleri için

3,35

2001

7.

dönemi (15 Ekim - 14 Kasım) sözleşmeleri için

3,19

2001

8.

dönemi (15 Kasım - 14 Aralık) sözleşmeleri için

3,01

2001

9.

dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için

2,87

2002

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleşmeleri için

2,63

2002

2.

dönemi (15 Ocak - 14 Mayıs) sözleşmeleri için

2,13

2002

3.

dönemi (15 Mayıs - 14 Temmuz) sözleşmeleri için

2,06

2002

4.

dönemi (15 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için

1,94

2002

5.

dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,88

2003

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,72

2003

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,70

2004

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,58

2004

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,52

2005

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

1,47

2005

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

1,37

2006

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

1,34

2006

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

1,29

2007

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

1,23

2007

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

1,19

2008

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

1,15

2008

2.

dönemi (1 Temmuz -  14 Ağustos) sözleşmeleri için

1,09

2008

3.

dönemi (15 Ağustos - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,04

2009

1.

dönemi (1 Ocak -                    ) sözleşmeleri için

1,00

 

             olarak tespit edilmiştir.

             Tebliğ olunur.