18 Mart 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27173

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(SAYI: 2009/1)

             8/3/2007 tarihli ve 26456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2007/1 sayılı Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ eki Kuruluşlar Listesi (Ek-3)’e aşağıdaki kurum ilave edilmiştir.

             “11- Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü (Cari yıl taahhüt tutarının en fazla %50 si)”

             Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Tebliğ olunur.