14 Mart 2009 Tarihli ve 27169 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5841   Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/14673   8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2009/14678   Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Yürürlülüğe Konulması Hakkında Karar

2009/14680   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2009/14682  Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Isparta Sağlık Yüksekokulunun Kapatılarak, Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2009/14693   Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2009/14694   Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2009/14695   Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2009/14724   Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2009/14725   Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2009/14726   Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2009/14727   Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2009/14728   Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2009/14730   Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Filyos Irmağı Havzasında Yer Alan Filyos Serbest Bölgesinin Sınırlarının Ekli Krokide Yer Aldığı Şekilde Yeniden Belirlenmesi ve Söz Konusu Bölgede Yer Alan Özel Mülkiyete Ait Taşınmazların Maliye Bakanlığı (Millî Emlak Genel Müdürlüğü) Tarafından Kamulaştırılması Hakkında Karar

2009/14735   Vilayetler Hizmet Birliğinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2009/14739  Tarım Reformu Kanunu Uyarınca “Uygulama Alanı” İlan Edilen ve Ekli Listede Adları Belirtilen Yerleşim Yerlerinin, Karşılarında Gösterilen Kararnamelerin Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar

2009/14756   Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2009/14765   Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatında Ankara ve Rize İllerinde Birer Adet Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Spor Toto Teşkilat Başkanlığı İsim Hakları Yönetmeliği

—  Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınır Satış İşlemleri Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 59)