14 Mart 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27169

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2009/14694

             Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 12/2/2009 tarihli ve 4064 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/2/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                              CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                   C. ÇİÇEK                                                         H. YAZICI                                                         N. EKREN                                                           N. ÇUBUKÇU

    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                            Devlet Bakanı V.

 

         M. BAŞESGİOĞLU                                             K. TÜZMEN                                                    N. ÇUBUKÇU                                                          M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                                                 Devlet Bakanı                                                   Devlet Bakanı                                                        Devlet  Bakanı

 

         M. S. YAZICIOĞLU                                               E. BAĞIŞ                                                        M. A. ŞAHİN                                                          M. V. GÖNÜL

               Devlet Bakanı                                                 Devlet Bakanı                                                   Adalet Bakanı                                                 Millî Savunma Bakanı

 

                 B. ATALAY                                                  A. BABACAN                                                     N. EKREN                                                                H. ÇELİK

               İçişleri Bakanı                                               Dışişleri Bakanı                                              Maliye Bakanı V.                                                 Millî Eğitim Bakanı

 

                  F. N. ÖZAK                                                      R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM                                                            R. AKDAĞ

  Bayındırlık ve İskân Bakanı                                    Sağlık Bakanı                                                Ulaştırma Bakanı                                        Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

 

                                                            F. ÇELİK                                                  M. Z. ÇAĞLAYAN                                              M. H. GÜLER

                                          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                           Sanayi ve Ticaret Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                                                                    E. GÜNAY                                                 V. EROĞLU

                                                                                        Kültür ve Turizm Bakanı                           Çevre ve Orman Bakanı