14 Mart 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27169

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2009/14680

             Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 2/2/2009 tarihli ve 3021 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/2/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                   C. ÇİÇEK                                                               H. YAZICI                                                         N. EKREN                                                         M. AYDIN

    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                  Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                        Devlet Bakanı

 

         M. BAŞESGİOĞLU                                            M. BAŞESGİOĞLU                                             N. ÇUBUKÇU                                                    M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                                                     Devlet Bakanı V.                                                Devlet Bakanı                                                  Devlet  Bakanı

 

         M. S. YAZICIOĞLU                                                     E. BAĞIŞ                                                        M. A. ŞAHİN                                                    M. V. GÖNÜL

               Devlet Bakanı                                                       Devlet Bakanı                                                   Adalet Bakanı                                           Millî Savunma Bakanı

 

                 B. ATALAY                                                             H. ÇELİK                                                          N. EKREN                                                          H. ÇELİK

               İçişleri Bakanı                                                   Dışişleri Bakanı V.                                           Maliye Bakanı V.                                           Millî Eğitim Bakanı

 

                  F. N. ÖZAK                                                            R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM                                                     M. M. EKER

  Bayındırlık ve İskân Bakanı                                          Sağlık Bakanı                                                Ulaştırma Bakanı                                     Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

                                                                  F. ÇELİK                                                           C. ÇİÇEK                                                 M. H. GÜLER

                                                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                         Sanayi ve Ticaret Bakanı V.              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                                                                          E. GÜNAY                                           V. EROĞLU

                                                                                              Kültür ve Turizm Bakanı                     Çevre ve Orman Bakanı