14 Mart 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27169

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/14765

             Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında Ankara ve Rize illerinde birer adet Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurulması; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşlerine dayanan Devlet Bakanlığı’nın 3/2/2009 tarihli ve 105 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/2/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                   C. ÇİÇEK                                                               H. YAZICI                                                   N. EKREN                                                               M. AYDIN

    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                  Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                              Devlet Bakanı

 

         M. BAŞESGİOĞLU                                            M. BAŞESGİOĞLU                                       N. ÇUBUKÇU                                                          M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                                                     Devlet Bakanı V.                                          Devlet Bakanı                                                        Devlet  Bakanı

 

         M. S. YAZICIOĞLU                                                     E. BAĞIŞ                                                  M. A. ŞAHİN                                                          M. V. GÖNÜL

               Devlet Bakanı                                                       Devlet Bakanı                                             Adalet Bakanı                                                 Millî Savunma Bakanı

 

                 B. ATALAY                                                             H. ÇELİK                                                    N. EKREN                                                                H. ÇELİK

               İçişleri Bakanı                                                   Dışişleri Bakanı V.                                     Maliye Bakanı V.                                                 Millî Eğitim Bakanı

 

                  F. N. ÖZAK                                                            R. AKDAĞ                                                B. YILDIRIM                                                           M. M. EKER

  Bayındırlık ve İskân Bakanı                                          Sağlık Bakanı                                          Ulaştırma Bakanı                                           Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

                                                            F. ÇELİK                                                           C. ÇİÇEK                                                 M. H. GÜLER

                                          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                         Sanayi ve Ticaret Bakanı V.              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                                                              E. GÜNAY                                                 V. EROĞLU

                                                                                  Kültür ve Turizm Bakanı                           Çevre ve Orman Bakanı