14 Mart 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27169

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/14739

             3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu uyarınca “Uygulama Alanı” ilan edilen ve ekli listede adları belirtilen yerleşim yerlerinin, karşılarında gösterilen kararnamelerin kapsamından çıkarılması Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 10/2/2009 tarihli ve 768 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/2/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                   C. ÇİÇEK                                                               H. YAZICI                                                   N. EKREN                                                           N. ÇUBUKÇU

    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                  Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                            Devlet Bakanı V.

 

         M. BAŞESGİOĞLU                                                   K. TÜZMEN                                              N. ÇUBUKÇU                                                          M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                                                     Devlet Bakanı V.                                          Devlet Bakanı                                                        Devlet  Bakanı

 

         M. S. YAZICIOĞLU                                                     E. BAĞIŞ                                                  M. A. ŞAHİN                                                          M. V. GÖNÜL

               Devlet Bakanı                                                       Devlet Bakanı                                             Adalet Bakanı                                                 Millî Savunma Bakanı

 

                 B. ATALAY                                                        A. BABACAN                                               N. EKREN                                                                H. ÇELİK

               İçişleri Bakanı                                                   Dışişleri Bakanı V.                                     Maliye Bakanı V.                                                 Millî Eğitim Bakanı

 

                  F. N. ÖZAK                                                            R. AKDAĞ                                                B. YILDIRIM                                                            R. AKDAĞ

  Bayındırlık ve İskân Bakanı                                          Sağlık Bakanı                                          Ulaştırma Bakanı                                        Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

 

                                                            F. ÇELİK                                                   M.Z. ÇAĞLAYAN                                        M. H. GÜLER

                                          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                         Sanayi ve Ticaret Bakanı V.              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                                                                    E. GÜNAY                                           V. EROĞLU

                                                                                        Kültür ve Turizm Bakanı                     Çevre ve Orman Bakanı

 

 

25/2/2009 TARİHLİ VE 2009/14739 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

 

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

KAPSAMINDAN ÇIKARILACAK KARARNAMENİN TARİH VE SAYISI

Ankara

Polatlı

İnler

27/12/2004-2004/8320

Gaziantep

Oğuzeli

Aşağı Güneyse

8/2/2006-2006/10068

Gaziantep

Oğuzeli

Kersentaş

8/2/2006-2006/10068