14 Mart 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27169

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/14730

             1/9/2008 tarihli ve 2008/14087 sayılı Kararnameye ektir.

             Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Filyos Irmağı havzasında yer alan Filyos Serbest Bölgesinin sınırlarının ekli krokide yer aldığı şekilde yeniden belirlenmesi ve söz konusu bölgede yer alan özel mülkiyete ait taşınmazların Maliye Bakanlığı (Millî Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından acele kamulaştırılması; Devlet Bakanlığının 9/2/2009 tarihli ve 5260 sayılı yazısı üzerine, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 2 nci maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/2/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                          CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                   C. ÇİÇEK                                                         H. YAZICI                                                         N. EKREN                                                           N. ÇUBUKÇU

    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                            Devlet Bakanı V.

 

         M. BAŞESGİOĞLU                                             K. TÜZMEN                                                    N. ÇUBUKÇU                                                          M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                                                 Devlet Bakanı                                                   Devlet Bakanı                                                        Devlet  Bakanı

 

         M. S. YAZICIOĞLU                                               E. BAĞIŞ                                                        M. A. ŞAHİN                                                          M. V. GÖNÜL

               Devlet Bakanı                                                 Devlet Bakanı                                                   Adalet Bakanı                                                 Millî Savunma Bakanı

 

                 B. ATALAY                                                  A. BABACAN                                                     N. EKREN                                                                H. ÇELİK

               İçişleri Bakanı                                               Dışişleri Bakanı                                              Maliye Bakanı V.                                                 Millî Eğitim Bakanı

 

                  F. N. ÖZAK                                                      R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM                                                            R. AKDAĞ

  Bayındırlık ve İskân Bakanı                                    Sağlık Bakanı                                                Ulaştırma Bakanı                                        Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

 

                                                            F. ÇELİK                                             M. Z ÇAĞLAYAN                                              M. H. GÜLER

                                          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                     Sanayi ve Ticaret Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                                                              E. GÜNAY                                                 V. EROĞLU

                                                                                  Kültür ve Turizm Bakanı                           Çevre ve Orman Bakanı