14 Mart 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27169

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/14725

             Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 12/2/2009 tarihli ve 4060 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/2/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                   C. ÇİÇEK                                                               H. YAZICI                                                         N. EKREN                                                     N. ÇUBUKÇU

    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                  Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                      Devlet Bakanı V.

 

         M. BAŞESGİOĞLU                                                   K. TÜZMEN                                                    N. ÇUBUKÇU                                                    M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                                                       Devlet Bakanı                                                   Devlet Bakanı                                                  Devlet  Bakanı

 

         M. S. YAZICIOĞLU                                                     E. BAĞIŞ                                                        M. A. ŞAHİN                                                    M. V. GÖNÜL

               Devlet Bakanı                                                       Devlet Bakanı                                                   Adalet Bakanı                                           Millî Savunma Bakanı

 

                 B. ATALAY                                                        A. BABACAN                                                     N. EKREN                                                          H. ÇELİK

               İçişleri Bakanı                                                     Dışişleri Bakanı                                              Maliye Bakanı V.                                           Millî Eğitim Bakanı

 

                  F. N. ÖZAK                                                            R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM                                                      R. AKDAĞ

  Bayındırlık ve İskân Bakanı                                          Sağlık Bakanı                                                Ulaştırma Bakanı                                  Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

 

                                                            F. ÇELİK                                                  M. Z. ÇAĞLAYAN                                        M. H. GÜLER

                                          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                           Sanayi ve Ticaret Bakanı                 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                                                                    E. GÜNAY                                           V. EROĞLU

                                                                                        Kültür ve Turizm Bakanı                     Çevre ve Orman Bakanı