13 Mart 2009 Tarihli ve 27168 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/14681   Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi

                      Kurulması Hakkında Karar

2009/14697   Yeni Uydu Temini Amacıyla Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketine Yetki Verilmesine İlişkin Karar

2009/14737   Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında

                      Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına

                      Dair Karar

2009/14763   Koç Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Tıp Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2009/14692   Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunda Boş Bulunan Başkanlığa ve Başkan Vekilliğine Yapılan Atamalar

                      Hakkında Karar

2009/14782   Sermaye Piyasası Kurulunda Boş Bulunan Başkanlık ve Üyeliğe Atama Yapılması Hakkında Karar

—  Başbakanlık ile Millî Savunma, Maliye, Millî Eğitim, Sağlık ve Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/9)