13 Mart 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27168

ATAMA KARARI

Karar Sayısı : 2009/14782

             Sermaye Piyasası Kurulunda boş bulunan Başkanlık ve üyeliğe ekli listede adları belirtilen kişilerin atanması; 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Kanunun 18 inci ve 19 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/3/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                   C. ÇİÇEK                                                               H. YAZICI                                                               N. EKREN                                                   M. AYDIN

    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                  Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                  Devlet Bakanı

 

         M. BAŞESGİOĞLU                                                   K. TÜZMEN                                                          N. ÇUBUKÇU                                              M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                                                       Devlet Bakanı                                                         Devlet Bakanı                                            Devlet  Bakanı

 

         M. S. YAZICIOĞLU                                                     E. BAĞIŞ                                                              M. A. ŞAHİN                                              M. V. GÖNÜL

               Devlet Bakanı                                                       Devlet Bakanı                                                         Adalet Bakanı                                     Millî Savunma Bakanı

 

                 B. ATALAY                                                          B. ATALAY                                                         K. UNAKITAN                                               H. ÇELİK

               İçişleri Bakanı                                                   Dışişleri Bakanı V.                                                    Maliye Bakanı                                       Millî Eğitim Bakanı

 

                  F. N. ÖZAK                                                            R. AKDAĞ                                                            B. YILDIRIM                                               M. M. EKER

  Bayındırlık ve İskân Bakanı                                          Sağlık Bakanı                                                      Ulaştırma Bakanı                               Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

                                                                  F. ÇELİK                                                  M. Z. ÇAĞLAYAN                                        M. H. GÜLER

                                                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                           Sanayi ve Ticaret Bakanı                 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                                                                          E. GÜNAY                                                 V. EROĞLU

                                                                                              Kültür ve Turizm Bakanı                           Çevre ve Orman Bakanı

 

9/3/2009 TARİHLİ VE 2009/14782 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

LİSTE

 

            ADI VE SOYADI :                                                  ADAY GÖSTEREN KURUM:

            1 -  Prof. Dr. Vedat AKGİRAY (Başkan)                Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı (İlgili Bakanlık)

            2 -  Mustafa KORHAN (Üye)                                Sanayi ve Ticaret Bakanlığı