13 Mart 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27168

ATAMA KARARI

Karar Sayısı : 2009/14692

             Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunda boş bulunan Başkanlığa ve Başkan Vekilliğine, üyeliklerinin kalan süresi için görev yapmak üzere ekli listede adları belirtilen Kurul üyelerinin atanması; 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/2/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                          CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                   C. ÇİÇEK                                                                     H. YAZICI                                                         N. EKREN                                                   M. AYDIN

    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                  Devlet Bakanı

 

         M. BAŞESGİOĞLU                                                  M. BAŞESGİOĞLU                                             N. ÇUBUKÇU                                               H. YAZICI

               Devlet Bakanı                                                           Devlet Bakanı V.                                                Devlet Bakanı                                          Devlet  Bakanı V.

 

               N. ÇUBUKÇU                                                                 E. BAĞIŞ                                                        M. A. ŞAHİN                                               B. ATALAY

             Devlet Bakanı V.                                                           Devlet Bakanı                                                   Adalet Bakanı                                   Millî Savunma Bakanı V.

 

                 B. ATALAY                                                              A. BABACAN                                                     N. EKREN                                                    H. ÇELİK

               İçişleri Bakanı                                                           Dışişleri Bakanı                                              Maliye Bakanı V.                                     Millî Eğitim Bakanı

 

                  F. N. ÖZAK                                                                  R. AKDAĞ                                                       V. EROĞLU                                                M. M. EKER

  Bayındırlık ve İskân Bakanı                                                Sağlık Bakanı                                              Ulaştırma Bakanı V.                            Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

                                                                  F. ÇELİK                                                  M. Z. ÇAĞLAYAN                                              M. H. GÜLER

                                                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                           Sanayi ve Ticaret Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                                                                    E. GÜNAY                                                       V. EROĞLU

                                                                                        Kültür ve Turizm Bakanı                                 Çevre ve Orman Bakanı

 

23/2/2009 TARİHLİ VE 2009/14692 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

LİSTE

 

SIRA NO

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

Mehmet KÜÇÜK

Başkan

2

Yüksel DENLİ

Başkan Vekili