13 Mart 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27168

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                        12 Mart 2009

   B.02.0.PPG.0.12-305-2883

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 13 Mart 2009 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                      Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                              12 Mart 2009

  B.01.0.KKB.01-06-70-2009-138

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 12/3/2009 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-2883 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Mart 2009 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI