13 Mart 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27168

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2009/14763

             Koç Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 2/3/2009 tarihli ve 5864 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/3/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                          CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                   C. ÇİÇEK                                                               H. YAZICI                                                               N. EKREN                                                   M. AYDIN

    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                  Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                  Devlet Bakanı

 

         M. BAŞESGİOĞLU                                                   K. TÜZMEN                                                          N. ÇUBUKÇU                                              M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                                                       Devlet Bakanı                                                         Devlet Bakanı                                            Devlet  Bakanı

 

         M. S. YAZICIOĞLU                                                     E. BAĞIŞ                                                              M. A. ŞAHİN                                              M. V. GÖNÜL

               Devlet Bakanı                                                       Devlet Bakanı                                                         Adalet Bakanı                                     Millî Savunma Bakanı

 

                 B. ATALAY                                                   M.S. YAZICIOĞLU                                                      N. EKREN                                                    H. ÇELİK

               İçişleri Bakanı                                                   Dışişleri Bakanı V.                                                 Maliye Bakanı V.                                     Millî Eğitim Bakanı

 

                  F. N. ÖZAK                                                            R. AKDAĞ                                                            B. YILDIRIM                                               M. M. EKER

  Bayındırlık ve İskân Bakanı                                          Sağlık Bakanı                                                      Ulaştırma Bakanı                               Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

                                                            F. ÇELİK                                                        M. Z. ÇAĞLAYAN                                              M. H. GÜLER

                                          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                                 Sanayi ve Ticaret Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                                                                    E. GÜNAY                                                       V. EROĞLU

                                                                                        Kültür ve Turizm Bakanı                                 Çevre ve Orman Bakanı