13 Mart 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27168

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2009/14737

             Ekli “Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Dışişleri, Millî Eğitim ve Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığının görüşlerine Dayanan Maliye Bakanlığının 4/11/2008 tarihli ve 17233 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 36 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/2/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                   C. ÇİÇEK                                                               H. YAZICI                                                         N. EKREN                                                     N. ÇUBUKÇU

    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                  Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                      Devlet Bakanı V.

 

         M. BAŞESGİOĞLU                                                   K. TÜZMEN                                                    N. ÇUBUKÇU                                                    M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                                                       Devlet Bakanı                                                   Devlet Bakanı                                                  Devlet  Bakanı

 

         M. S. YAZICIOĞLU                                                     E. BAĞIŞ                                                        M. A. ŞAHİN                                                    M. V. GÖNÜL

               Devlet Bakanı                                                       Devlet Bakanı                                                   Adalet Bakanı                                           Millî Savunma Bakanı

 

                 B. ATALAY                                                        A. BABACAN                                                     N. EKREN                                                          H. ÇELİK

               İçişleri Bakanı                                                     Dışişleri Bakanı                                              Maliye Bakanı V.                                           Millî Eğitim Bakanı

 

                  F. N. ÖZAK                                                            R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM                                                      R. AKDAĞ

  Bayındırlık ve İskân Bakanı                                          Sağlık Bakanı                                                Ulaştırma Bakanı                                  Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

 

                                                            F. ÇELİK                                                  M. Z. ÇAĞLAYAN                                        M. H. GÜLER

                                          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                           Sanayi ve Ticaret Bakanı                 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                                                                    E. GÜNAY                                                 V. EROĞLU

                                                                                        Kültür ve Turizm Bakanı                           Çevre ve Orman Bakanı

 

BAKANLIKLARARASI ORTAK KÜLTÜR KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA ESAS

VE USULLERİ İLE BU KOMİSYON TARAFINDAN YURTDIŞINDA

GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELİN NİTELİKLERİ İLE HAK

VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

             MADDE 1 - 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararın 14 üncü maddesinde yer alan "4" ibaresi "8" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 - Aynı Kararın eki Yurtdışı Aylık Ödemeleri Cetveli ekli cetvelde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 3 - Bu Karar, 1/3/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 - Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

 

Tarihi

Sayısı

3/7/2003

25157

 

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî

Gazetenin

 

Tarihi

Sayısı

1.

11/6/2004

25489

2.

19/8/2005

25911

 

YURTDIŞI AYLIK ÖDEMELERİ CETVELİ

 

Ülkeler

Para Birimi

Öğretim Üyesi,

Öğretim Görevlisi

ve Okutman

Öğretmen ve

Din Görevlisi

A.B.D.

ABD Doları

2.150

2.000

Afganistan

ABD Doları

1.500

1.400

Almanya (Berlin)

Euro

1.960

1.875

Almanya (Berlin Dışı)

Euro

1.875

1.875

Arnavutluk

ABD Doları

1.800

1.650

Avustralya

Avustralya Doları

3.100

3.000

Avusturya

Euro

2.015

1.950

Azerbaycan

ABD Doları

1.700

1.650

Bahreyn

ABD Doları

1.850

1.700

Belçika

Euro

1.960

1.875

Beyaz Rusya

ABD Doları

1.800

1.650

Bosna Hersek

ABD Doları

1.850

1.700

Bulgaristan

ABD Doları

1.850

1.700

Cezayir

ABD Doları

1.950

1.750

Danimarka

Danimarka Kronu

15.000

14.250

Endonezya

ABD Doları

1.700

1.650

Fas

ABD Doları

1.700

1.650

Finlandiya

Euro

2.015

1.875

Fransa (Paris)

Euro

2.015

1.875

Fransa (Paris Dışı)

Euro

1.875

1.875

Gürcistan

ABD Doları

1.550

1.450

Hırvatistan

ABD Doları

1.950

1.750

Hindistan

ABD Doları

1.550

1.450

Hollanda

Euro

1.960

1.875

İngiltere

İngiliz Sterlini

1.530

1.500

İran

ABD Doları

1.800

1.650

İrlanda

Euro

1.960

1.875

İspanya

Euro

1.960

1.875

İsrail

ABD Doları

1.950

1.750

İsveç

İsveç Kronu

18.000

17.200

İsviçre

İsviçre Frangı

3.645

3.550

İtalya

Euro

1.960

1.875

Japonya

Japon Yeni

355.000

325.000

K.K.T.C.

ABD Doları

1.400

1.300

Kanada

Kanada Doları

2.750

2.500

Karadağ

ABD Doları

1.950

1.750

Katar

ABD Doları

2.000

1.800

Kazakistan

ABD Doları

1.700

1.650

Kırgızistan

ABD Doları

1.550

1.450

Kosova

ABD Doları

1.950

1.750

Kuveyt

Kuveyt Dinarı

625

600

Libya

ABD Doları

1.800

1.650

Litvanya

ABD Doları

1.800

1.650

Macaristan

ABD Doları

1.950

1.750

Makedonya

ABD Doları

1.850

1.700

Meksika

ABD Doları

1.700

1.650

Mısır

ABD Doları

1.800

1.650

Moğolistan

ABD Doları

1.550

1.450

Moldova

ABD Doları

1.800

1.650

Norveç

Norveç Kronu

16.850

16.500

Özbekistan

ABD Doları

1.550

1.450

Pakistan

ABD Doları

1.600

1.500

Polonya

ABD Doları

1.950

1.750

Portekiz

Euro

1.960

1.875

Romanya

ABD Doları

1.850

1.700

Rusya Federasyonu

ABD Doları

1.850

1.700

Sırbistan

ABD Doları

1.950

1.750

Slovakya

ABD Doları

1.950

1.750

Slovenya

ABD Doları

1.950

1.750

Suriye

ABD Doları

1.700

1.650

Suudi Arabistan

Suudi Ar.Riyali

7.000

6.300

Tacikistan

ABD Doları

1.550

1.450

Tunus

ABD Doları

1.700

1.650

Türkmenistan

ABD Doları

1.700

1.650

Ukrayna

ABD Doları

1.800

1.650

Ürdün

ABD Doları

1.850

1.700

Yemen

ABD Doları

1.850

1.700

Yunanistan

Euro

1.960

1.875