13 Mart 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27168

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

             Karar Tarihi          :  6/3/2009

             Karar No                :  2009/9

             İşyeri                       :  PFW Havacılık Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

                                                E.S.B. Bahar Sokak No:12

                                                Gaziemir/İZMİR

             B.M. Dosya No       :  197217.35

             Tespiti İsteyen       :  Türk Metal Sendikası

             İnceleme                 :  PFW Havacılık Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca  yapılan incelemede; değişik çaplarda düz olarak gelen metal boruların, belli ölçülerde ve şekillerde kesilip kıvrılarak bağlantı elemanlarının takılması suretiyle uçaklar için yakıt, hidrolik ve su borusu ile yakıt tankı imalatı yapılan işyerinin “İşkolları Tüzüğü”nün 13 sıra numaralı “Metal” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. 

             Karar : PFW Havacılık Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’de yapılan işlerin niteliği itibariyle “İşkolları Tüzüğü”nün 13 sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.