13 Mart 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27168

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2009/14681

             Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 2/2/2009 tarihli ve 3028, 3031 sayılı yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/2/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                              CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                   C. ÇİÇEK                                                                     H. YAZICI                                                         N. EKREN                                                         M. AYDIN

    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                        Devlet Bakanı

 

         M. BAŞESGİOĞLU                                                  M. BAŞESGİOĞLU                                             N. ÇUBUKÇU                                                    M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                                                           Devlet Bakanı V.                                                Devlet Bakanı                                                  Devlet  Bakanı

 

         M. S. YAZICIOĞLU                                                           E. BAĞIŞ                                                        M. A. ŞAHİN                                                    M. V. GÖNÜL

               Devlet Bakanı                                                             Devlet Bakanı                                                   Adalet Bakanı                                           Millî Savunma Bakanı

 

                 B. ATALAY                                                                   H. ÇELİK                                                          N. EKREN                                                          H. ÇELİK

               İçişleri Bakanı                                                         Dışişleri Bakanı V.                                           Maliye Bakanı V.                                           Millî Eğitim Bakanı

 

                  F. N. ÖZAK                                                                  R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM                                                     M. M. EKER

  Bayındırlık ve İskân Bakanı                                                Sağlık Bakanı                                                Ulaştırma Bakanı                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

                                                                        F. ÇELİK                                                     C. ÇİÇEK                                                       M. H. GÜLER

                                                      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                   Sanayi ve Ticaret Bakanı V.                    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                                                                          E. GÜNAY                                                 V. EROĞLU

                                                                                              Kültür ve Turizm Bakanı                           Çevre ve Orman Bakanı