12 Mart 2009 Tarihli ve 27167 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği

—  Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1)