10 Mart 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27165

GENELGE

Başbakanlıktan:

             Konu : Ekonomi Koordinasyon Kurulu.

GENELGE

2009/5

             Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararları ve genelgeler ile teşkil edilmiş olan kurul ve komisyonlarda, başkan veya üye olarak görev alacak Hükümet Üyeleri 30/8/2007 tarihli ve 2007/23 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile belirlenmişti.

             3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’a 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 27 nci maddesi ile eklenen Ek Madde 9 çerçevesinde, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulması uygun görülmüştür.

             EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU

             Başkan   :  Nazım EKREN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

             Üyeler    :  Mehmet ŞİMŞEK (Devlet Bakanı), Kürşad TÜZMEN (Devlet Bakanı), Maliye Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı

             Bilgilerni ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                          Başbakan