8 Mart 2009 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27163

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

       T.C.

BAŞBAKANLIK                                                                                                                        6 Mart 2009

B.02.0.PPG.0.12-305-2683

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere; 8 Mart 2009 tarihinde İran’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                           Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

—————

            T.C.

CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                           6 Mart 2009

B.01.0.KKB.01-06-67-2009-130

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 6/3/2009 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-2683 sayılı yazınız.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere, 8 Mart 2009 tarihinde İran’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI