7 Mart 2009 Tarihli ve 27162 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2009/14698   Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

2009/14740   Dışişleri Bakanlığı Bazı Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

—  Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

ANA STATÜ

—  Türkiye Badminton Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

 

TEBLİĞLER

—  Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 2)

—  Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/33)

—  TIR Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARI

—  Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 23/1/2009 Tarihli ve 2009/1 Sayılı Kararı