4 Mart 2009 Tarihli ve 27159 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

                                                     MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

—  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

—  Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

—  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

—  Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

—  Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği