28 Şubat 2009 Tarihli ve 27155 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

                                                     MEVZUAT

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5838 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5839 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun