28 Şubat 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27155

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/14652

             Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 28/1/2009 tarihli ve 2654 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/2/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                  H. YAZICI                                  N. EKREN                             M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                       K. TÜZMEN                            N. ÇUBUKÇU                         M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                          E. BAĞIŞ                                M. A. ŞAHİN                        M. V. GÖNÜL

        Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Adalet Bakanı                   Millî Savunma Bakanı

        B. ATALAY                            A. BABACAN                          K. UNAKITAN                          H. ÇELİK

        İçişleri Bakanı                           Dışişleri Bakanı                            Maliye Bakanı                    Millî Eğitim Bakanı

         F. N. ÖZAK                               R. AKDAĞ                              B. YILDIRIM                         M. M. EKER

Bayındırlık ve İskân Bakanı               Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı            Tarım ve Köyişleri Bakanı

                             H. YAZICI                          M. Z. ÇAĞLAYAN                               M. H. GÜLER

             Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.       Sanayi ve Ticaret Bakanı              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                             E. GÜNAY                                        V. EROĞLU

                                                  Kültür ve Turizm Bakanı                     Çevre ve Orman Bakanı