27 Şubat 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27154

TEBLİĞ

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN

MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN

2009 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI

HAKKINDA TEBLİĞ

             28/3/1981 tarih ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği” uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.

             1/1/2009 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri ve İş bitirme Belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir.

             A) Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2010 tarihine kadar uygulanacaktır.

             B) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 21.327,8980 ile çarpılacaktır.

             C) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 17.733,7519 ile çarpılacaktır.

             D) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır.

 

Yıllar

2009 yılında

uygulanacak katsayılar

53'den önceki yıllar

1.514.451,1174

1954

1.366.043,5842

1955

1.209.811,8973

1956

991.156,9910

1957

867.079,2695

1958

793.136,8421

1959-1966

673.745,4369

1967

611.247,0494

1968

561.089,6610

1969

534.490,3539

1970

498.825,7146

1971

448.788,7758

1972

380.349,5059

1973

336.459,0890

1974

249.721,5366

1975

199.138,8666

1976

169.854,1661

1977

124.589,8433

1978

89.092,8693

1979

65.964,7990

1980

30.813,4226

1981

21.327,8980

1982

17.733,7519

1983

15.415,5404

1984

12.332,9252

1985

8.501,8060

1986

6.157,6674

1987

4.746,1647

1988

3.155,3227

1989

1.914,2230

1990

1.161,0928

1991

745,0441

1992

447,4031

1993

269,8888

1994

161,6976

1995

73,4985

1996

40,7217

1997

20,9167

1998

12,1205

1999

7,8235

2000

4,7313

2001

3,8647

2002

2,3339

2003

1,7945

2004

1,5461

2005

1,3853

2006

1,3065

2007

1,1653

2008

1,0942

2009

1,0000

 

             Tebliğ olunur.